Czcionka
de

Krytyczny spacer po sklepach


Photo by Tuur Tisseghem / CC BY

Nauczanie zrównoważonego rozwoju metodą stacji

Metoda jest symulacją spaceru po sklepach, podczas którego zostają przedstawione przykładowe warunki produkcji niektórych (ważnych dla młodzieży) produktów konsumpcyjnych. Światowe i lokalne skutki naszej konsumpcji (w obszarze ekonomii, ekologii i społeczeństwa) oraz ich wzajemne oddziaływania i zależności zostają objaśnione i omówione z uczestnikami: od ciężkich warunków pracy w globalnym przemyśle włókienniczym, poprzez zanieczyszczenie środowiska wskutek wydobycia surowców w związku z produkcją elektroniki, po szkody klimatyczne powodowane przez konsumpcję mięsa.

Zagadnienia są prezentowane za pomocą metod interaktywnych, podziału na role i dyskusji. Obok poglądowych informacji na temat omawianego problemu, przedstawiane i dyskutowane są również przykłady pozytywne i dostępne alternatywy.

Omówione zostają zarówno praktyczne alternatywy konsumpcji produktów ze sprawiedliwego handlu, jak i fundamentalnie inne wzorce konsumpcyjne. Uwidocznione zostają zwłaszcza konkretne lokalne możliwości działania i alternatywy: od stołówki szkolnej do sklepów z używaną odzieżą.

Cele
poznanie związków między (codzienną) konsumpcją a globalnymi problemami,
przedstawienie i przedyskutowanie alternatyw i możliwości działania.

Faza grupowa
Polecamy przeprowadzenie tej metody podczas fazy kreatywności i fazy znużenia.

Liczba uczestników
min. 10, max. 25.

Zespół
min. 2; metoda może zostać także przeprowadzona przez osobę z zewnątrz.

Czas trwania
4-8 godzin (możliwość podziału na części)

Materiały
Mogą być przygotowywane/ zmieniane w zależności od indywidualnych potrzeb np.:

duże obrazki, pudełka po hamburgerach, kombinezon ochronny, aparat fotograficzny
teksty wyjaśniające temat, pomocne przy dopracowywaniu tematu

Kiedy grupa samodzielnie przygotowuje spacer (patrz: Wskazówki):
informacje do samodzielnego przygotowania pojedynczych stacji, wskazówki do źródeł, materiały z NGOsów itp.,
materiały do stworzenia poszczególnych obiektów poglądowych dla każdej ze stacji.

Wskazówki
Byłoby idealnie, gdyby grupa sama przygotowała i przeprowadziła spacer. W tym przypadku młodzieży potrzebna byłaby przede wszystkim pomoc w fazie przygotowania (1-2 osoby).
Metoda najlepiej działa w centrum miasta, przed znanymi sklepami.
Należy unikać hałaśliwych miejsc i znaleźć dobrą trasę.
Przy wszystkich tematach ważne jest, żeby wskazać alternatywne kierunki działania.

Do pobrania
Opis metody oraz informacje dotyczące przebiegu są dostępne tutaj. Tutaj mogą Państwo ściągnąć dokument z informacjami o metodzie.