Czcionka
de

Jutro gramy dalej!


Photo by LaChan / CC BY

Fairplay dla zrównoważonego rozwoju

Wielkie wydarzenie, jakim były Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012 w Polsce i na Ukrainie, stało się punktem wyjścia dla uczestników trójstronnego projektu i okazją do zapoznania się z różnymi aspektami zrównoważonego rozwoju, do dyskusji nad nimi oraz do ich krytycznej analizy. Podczas gier symulacyjnych i planowych, warsztatów, pracy w małych grupach i samodzielnie zainicjowanej akcji młodzi ludzie mieli po pierwsze możliwość sprawdzenia, czy i w jaki sposób można wykorzystać potencjał imprez masowych w służbie zrównoważonego rozwoju. Po drugie przenieśli nadrzędną zasadę fair play na pole zależności i decyzji ekologicznych, gospodarczych i międzyludzkich – nie tylko w wymiarze abstrakcyjnym, ale również w bardzo konkretnym – odnoszącym się do codziennych decyzji jednostek. W ten sposób uświadomili sobie zależności pomiędzy wydarzeniami lokalnymi a zjawiskami globalnymi, a także dostrzegli własny potencjał inicjowania zmian w duchu zrównoważonego rozwoju.

Kategoria
wymiana pozaszkolna / wymiana trójstronna

Liczba uczestników
21

Wiek uczestników
15 – 25

Czas trwania
7 dni (PL)

Miejsce
Krzyżowa, woj. dolnośląskie

Partnerzy
PL: Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Grodziszcze
D: Stowarzyszenie Kreisau-Initiative e.V., Berlin
UA: Centr osvitnich iniciatyv (Centrum Inicjatyw Oświatowych), Lwów

Kontakt
Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
Kreisau-Initiative e.V.
Centr osvitnich iniciatyv (Центр освітніх ініціатив)