Czcionka
de

Świadoma teraźniejszość – świadoma przyszłość

Wizualni i kreatywni

Co ja mogę zrobić na rzecz zrównoważonego rozwoju w moim codziennym życiu? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwały osoby uczestniczące w tym dwuczęściowym projekcie: analizowały swój własny przebieg dnia i swoje otoczenie, krytycznie przyglądały się relacjom medialnym związanym z tematem oraz swojemu zachowaniu konsumpcyjnemu oraz porównywały sytuację w swoich krajach. Dzięki zastosowaniu metod wizualnych i kreatywnych młodzież z ośrodków wsparcia socjoterapeutycznego łatwiej pokonała bariery komunikacyjne i językowe oraz różnice wynikające z różnych systemów kształcenia.

Program obejmował wycieczki, pracę z materiałem zdjęciowym i zadania kreatywne. Młodzież przygotowywała w małych grupach krótkie filmy, w których prezentowała ekologiczne alternatywy konkretnych zachowań życia codziennego każdej i każdego z nas.

Kategoria

wymiana pozaszkolna / inkluzja

Liczba osób uczestniczących

19

Wiek osób uczestniczących

15 – 20

Czas trwania

6 dni (D) + 6 dni (PL)

Miejsce

Weimar, Turyngia, Niemcy
Krzyżowa, województwo dolnośląskie, Polska

Partnerzy

PL: Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego, Grodziszcze
D: Europejskie Centrum Kształcenia i Spotkań Młodzieży w Weimarze (Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte)

Kontakt

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar

Głosy osób uczestniczących

„Spójrz w niebo, chmury są piękne.“

„W naszym domu są fotoogniwa, to jest przyjazne dla środowiska, segregujemy także śmieci.“

„Praca nad filmami sprawiała nam radość, przebieraliśmy się i wyglądaliśmy śmiesznie!“

Filmy wideo

Flower Power (YouTube)
Krzyk natury (YouTube)
Kropla do kropli (YouTube)
Porządek musi być (YouTube)