Czcionka
de

Gospodarka


Photo by malcolm garret / CC BY

Gospodarka w zglobalizowanym świecie

Mówiąc o ekonomii należy wspomnieć o procesie globalizacji, prowadzącym do coraz większej współzależności państw, gospodarek, społeczeństw i kultur. Ekonomia jest również określeniem procesu, w którym decyzje i wydarzenia w jednej części świata mają konsekwencje dla społeczeństw w odległych zakątkach globu.

Świadoma konsumpcja i społeczna odpowiedzialność biznesu

Coraz więcej ludzi sięga po mniej przetworzone lokalne produkty, zużywa mniej energii, oszczędniej gospodaruje wodą, jest gotowych zapłacić więcej, wiedząc, np. że przy procesie powstawania danego produktu nie była wykorzystywana praca dzieci lub nie były używane pestycydy. Są to tylko przykłady zmian upodobań konsumenckich, których lista jest bardzo długa. Temat ten można zgłębić podczas spotkania młodzieży, wykorzystując metodę Krytycznego spaceru po sklepach.

Pojęcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang.: Corporate Social Responsibility, CSR) staje się coraz bardziej rozpoznawalne i coraz więcej firm i przedsiębiorstw deklaruje, że zna i realizuje w ramach swoich strategii zasady tej koncepcji. Celowe wprowadzanie w błąd w celu promocji firmy i produktów jako przyjaznych środowisku i nieszkodliwych społecznie jest znane jako greenwashing i najczęściej polega na ukrywaniu niekorzystnych cech, wprowadzaniu niejasnych lub ogólnikowych pojęć lub używaniu dowolnie wymyślonych certyfikatów. Komisja Europejska definiuje CSR jako założenie, w którym przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają aspekty społeczne i ekologiczne w swoich działaniach handlowych oraz w kontaktach ze swoimi interesariuszami.

Śladami laureatki Nagrody Nobla

W kontekście gospodarki warto również zwrócić uwagę na dziedzinę zarządzania zasobami. Elinor Ostrom, która jako pierwsza kobieta została laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, zachęca w swoich pracach do korzystania z lasów, zasobów rybnych, pastwisk i złóż ropy naftowej w sposób oparty na współpracy wszystkich indywidualnych użytkowników, uniezależnionych od prywatnych firm czy instytucji państwowych. Symulacje Fishbanks i ForesTRY dają możliwość praktycznego zapoznania się z tymi szeroko dyskutowanymi w świecie koncepcjami.

Więcej informacji i podpowiedzi znajdą Państwo w publikacji Spotkanie młodzieży z przyszłością.