Czcionka
de

Partycypacja


Photo by amanda farah / CC BY

Współudział w duchu zrównoważonego rozwoju

Wspieranie aktywnego uczestnictwa jest dążeniem do zakotwiczenia w świadomości społecznej konieczności wprowadzania zmian w duchu zrównoważonego rozwoju.

Nauczanie młodzieży umiejętności i sprawności, umożliwiających im aktywne uczestnictwo i zaangażowanie w procesy zrównoważonego rozwoju, jest więc jednym z głównych zadań edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. O tym, czy młodzi ludzie zaangażują się, decyduje przede wszystkim to, czy aktywnie uczestniczą oni w procesie podejmowania decyzji (wybór tematu, określenie celów, przeprowadzenie aktywności). Ważne jest więc, aby wykwalifikowany personel ich w tym wspierał, a nie prowadził za rączkę.

Aktywna współorganizacja spotkań młodzieżowych

Partycypacja w młodzieżowych projektach międzynarodowych to współudział organizatorów i uczestników we wszystkich elementach projektu. Oznacza to, iż młodzież uczestniczy w procesie rozwijania idei projektu, a najlepszą praktyką jest umożliwienie jej samodzielnego przygotowania spotkania pod okiem opiekunów. Dzięki temu pomysł i aktywności są dostosowane do oczekiwań młodzieży. Przypominamy więc, że projekt rozpoczyna się z chwilą powstania pomysłu.

Partycypacja to również wspólne przygotowanie i wspólna realizacja spotkania, a co za tym idzie i wspólna odpowiedzialność za rzetelność działań. Przekazanie odpowiedzialności młodym ludziom wpływa na wzrost ich zainteresowania, ale i powoduje, że odbierają oni projekt jako własny. Wspólna odpowiedzialność dotyczy także wyników projektu, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

Oczekujemy, że partycypacja będzie stałym i świadomie wprowadzanym elementem dofinansowywanych przez nas projektów młodzieżowych. W ten sposób uczestnicy spotkania doświadczą nie tylko międzykulturowości, ale również poznają inne osoby i przeprowadzą rozmowy na interesujący ich temat. Metody partycypacyjne są szansą na naukę realizacji projektów pod okiem doświadczonych osób, umożliwiają naukę samodzielności i odpowiedzialności oraz zwiększają kompetencje i wspierają zaangażowanie.