Czcionka
de

Zrównoważony rozwój

Zrownowazony-rozwoj
Copyright by Chris Zielecki

W jaki sposób rozwijała się idea zrównoważonego rozwoju?

W 1972 roku w Sztokholmie odbyła się pierwsza światowa konferencja poświęcona problemom środowiska naturalnego i tam padły pierwsze słowa dotyczące zanieczyszczeń globalnych i transgranicznych wymagających globalnych działań. Ta konferencja unaoczniła pilność tematu i otworzyła drogi do konkretnych działań.

Poszukując informacji o zrównoważonym rozwoju bardzo często trafić można na „Raport Brundtland”, czyli raport Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ Nasza wspólna przyszłość z roku 1987. Zdefiniowano w nim pojęcie zrównoważonego rozwoju, jako rozwoju, który zaspokaja potrzeby obecne, nie zagrażając możliwościom zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń. Zwrócono również uwagę, że niezbędna jest integracja działań w trzech obszarach: ochrony zasobów naturalnych i środowiska, wzrostu gospodarczego i równomiernego podziału korzyści oraz rozwoju społecznego. Był on powodem zwołania w Rio de Janeiro w 1992 roku Konferencji Narodów Zjednoczonych Środowisko i rozwój, nazywanej Pierwszym Szczytem Ziemi. Przyjęto tam m.in. Globalny program działania Agenda 21 – obszerny zbiór wytycznych, w tym zalecenie skoordynowania działań na rzecz ochrony środowiska z zagadnieniami społecznymi oraz ekonomicznymi, a także włączenia ich do systemu kształcenia na wszystkich poziomach nauczania.

Jak jest dziś rozumiany zrównoważony rozwój?
Przy opisywaniu pojęcia zrównoważonego rozwoju można oczywiście sięgnąć do definicji zawartej w normach i dokumentach Narodów Zjednoczonych. My mamy jednak prosty i przede wszystkim praktyczny sposób. Proponujemy sprawdzić, czy można udzielić pozytywnej odpowiedzi na trzy pytania:

1. Czy działanie redukuje ślad ekologiczny?
2. Czy działanie wspiera dobrobyt wszystkich?
3. Czy działanie wzmacnia partycypację w procesach decyzyjnych wszystkich zainteresowanych?

To, co łączy te trzy pytania, to fakt, że zrównoważony rozwój zależy od pewnej zasadniczej postawy, która wyraża się w szacunku dla pokoleń (teraźniejszych i przyszłych), dla natury i zdobyczy kultury.

Drogę prowadzącą do zrównoważonej przyszłości przedstawia amerykański futurolog Alex Steffen podczas TED-Talks.