Czcionka
de

Fishbanks


Photo by Tor Lillqvist / CC BY

Symulacja zarządzania zasobami naturalnymi

Podczas gry uczestnicy, wcielając się w rolę zarządców wspólnego zbiornika, poznają podstawy zrównoważonego rozwoju. Gra pozwala im lepiej zrozumieć specyfikę powiązań między aspektami środowiskowymi, gospodarczymi i społecznymi. Podczas symulacji pracują w małych zespołach i współpracują z innymi, doświadczając przy tym konfliktu pomiędzy interesem własnym a interesem społeczeństwa. Uczestnicy doświadczają trudności związanych z budowaniem zaufania, procesem podejmowania decyzji i wspólnego formułowania reguł. Gra pokazuje im także, że uniknięcie sytuacji, w której ryby są przełowione, jest nie lada wyzwaniem. Podobne doświadczenia zbierają podczas symulacji ForesTRY.

Cel
zrozumienie koncepcji zrównoważonego rozwoju i związanych z nią dylematów społecznych.

Cele towarzyszące
doświadczenie pracy zespołowej (komunikacja i wspólne podejmowanie decyzji),
zrozumienie różnicy między krótkoterminowym interesem własnym a długoterminowym interesem społeczeństwa, zrozumienie specyfiki powiązań między aspektami społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi zrównoważonego rozwoju.

Faza grupowa
Polecamy przeprowadzenie tej metody podczas fazy orientacji.

Liczba uczestników
min. 16 / max. 40 (zespoły cztero-, pięcioosobowe)

Zespół
min. 2 (idealnie 3); metoda może zostać także przeprowadzona przez osobę z zewnątrz.

Czas trwania
1,5-2 godziny

Materiały
plakat z najważniejszymi regułami gry,
samodzielnie przygotowana tabela umożliwiająca prowadzenie obliczeń i notowanie wyników,
ok. 200 cukierków (np. krówki PNWM) i kostka do gry,
stateczki papierowe (po jednym dla grupy), które będzie można potem oznaczyć,
karteczki do składania zamówień (po dziesięć dla każdej grupy) z napisem „Numer grupy:…..” oraz „Planowany połów:…………”,
nautofon, dzwon okrętowy lub inny instrument sygnalizacyjny,
dekoracja i kostiumy (ewentualnie).

Reguły gry
Każdy z zespołów to jedna firma.
Wszystkie firmy korzystają z jednego zbiornika, w którym żyje 25-50 ryb.
Co roku zespoły podejmują decyzję, ile ryb chcą złowić, wpisują ją na karteczki zamówień i transportują swoim papierowym statkiem do prowadzącego grę.
Firmy otrzymują swoje połowy (odbierają je w statkach od prowadzącego). Liczba ryb w zbiorniku zmniejsza się, jednak co roku liczba pozostałych ryb w zbiorniku podwaja się. Jednak zbiornik nie może pomieścić więcej niż 50 ryb.
Gra trwa sześć do dziesięciu rund, jedna runda odpowiada jednemu rokowi, ale trwa tylko ok. pięć minut.
Co roku każda firma musi odprowadzić podatek wynoszący jedną rybę oraz może być zmuszona do oddania kolejnej wskutek zdarzenia losowego. Decyduje o tym prowadzący, rzucając kostką na stoliku każdego zespołu: jeśli wypadnie nieparzysta liczba oczek oznacza to, że wydarzyło się jakieś nieprzewidziane zjawisko i firma traci jedną rybę.
Każda firma ma możliwość zamówienia badań naukowych, które pozwolą jej oszacować wielkość populacji ryb z dokładnością +/- 10 ryb. Badania kosztują trzy ryby.
Jeśli populacja ryb się wyczerpuje prowadzący rozdziela pozostałe ryby proporcjonalnie do zamówień zespołów. Jest to moment zakończenia rozgrywki.

Do pobrania
Opis metody oraz informacje dotyczące przebiegu są dostępne Szerpa_PDF_Fishbanks-opis_metody. Metoda została także opisana w publikacji Spotkanie młodzieży z przyszłością.