Czcionka
de

Ślad ekologiczny

Metoda aktywizująca dotycząca naszego stylu życia

Style życia są istotnym elementem realizacji zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym. Podstawą metody są osobiste doświadczenia młodych ludzi, którzy poprzez wymianę myśli analizują swoje style życia w formie interaktywnej. Dyskusja i refleksja pomaga im uświadomić sobie, jaki wpływ mogą wywierać na jakość życia innych ludzi i na środowisko oraz jest źródłem pomysłów na zmiany. Analiza każdego obszaru życia codziennego pozwala im dostrzec najważniejsze aspekty środowiskowe, społeczne i gospodarcze, na które dany indywidualny styl życia ma wpływ. Młodzi ludzie wykonują pomiar indywidualnego śladu ekologicznego, a następnie tworzą różne scenariusze możliwych zmian. Dzięki temu zaczynają dostrzegać znaczenie swojego indywidualnego działania, rozwijają zmysł empatii oraz są bardziej zmotywowani do rzeczywistego wprowadzenia w życie zaplanowanych zmian.

Analiza śladu ekologicznego jest doskonałym przygotowaniem do metody Szczyt klimatyczny.

Cel

  • zmotywowanie uczestników do kreatywnej zmiany codziennego stylu życia na bardziej zrównoważony.

Cele towarzyszące

  • empatia i zrozumienie wpływu indywidualnego stylu życia na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę oraz poznanie możliwości jego aktywnego kształtowania,
  • zrozumienie ważnych wskaźników zrównoważonego rozwoju i możliwości ich zastosowania,
  • refleksja na temat różnych stylów życia (atrakcyjnych, godnych naśladowania, wyważonych itp.).

Faza grupowa

Polecamy przeprowadzenie tej metody podczas fazy kreatywności.

Liczba osób uczestniczących

dowolna; optymalnie: 15-25 uczestników, podzielonych na cztero-/pięcioosobowe zespoły

Zespół

min. 1; metoda może zostać także przeprowadzona przez osobę z zewnątrz.

Czas trwania

ok. 2,5 godziny (możliwy podział na dwa bloki)

Materiały

  • papier do flipchartów / stare plakaty,
  • kolorowe pisaki,
  • papier i coś do pisania dla wszystkich osób uczestniczących,
  • kilka komputerów z dostępem do Internetu.

Do pobrania

Opis metody oraz informacje dotyczące przebiegu są dostępne tutaj. Tutaj mogą Państwo ściągnąć dokument z informacjami o metodzie.