Czcionka
de

Szczyt klimatyczny

Organizacja spotkań młodzieży zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Międzynarodowe spotkania młodzieży są doskonałą okazją do wspólnego zajęcia się aspektami zrównoważonego rozwoju. Metoda Szczytu klimatycznego umożliwia młodzieży aktywną analizę spotkania, w którym biorą udział, pod kątem (nie)zrównoważonego rozwoju oraz wypracowanie propozycji zmian, które pozwolą zorganizować następne spotkanie w sposób bardziej przyjazny dla klimatu, a więc bardziej zrównoważony. Osoby uczestniczące kształtują w sobie zrozumienie dla realistycznych i sensownych zmian i dzięki temu, że sami je proponują, jeszcze bardziej dostrzegają ich konieczność. Wszystkie pomysły akceptowane są na drodze konsensusu, a więc wszyscy ponoszą odpowiedzialność za ich realizację, która ma służyć dobru ogółu. Podczas procesu podejmowania decyzji uczestniczki i uczestnicy czerpią z wiedzy całej grupy i wypracowują kreatywne, innowacyjne rozwiązania, na które prawdopodobnie nie wpadłby zespół prowadzący.
Metoda Szczytu klimatycznego pozwala młodym ludziom poczuć atmosferę międzynarodowych negocjacji, takich jak konferencje klimatyczne ONZ. Uczestniczki i uczestnicy stają przed różnymi wyzwaniami i doświadczają trudności podczas negocjacji i pracy w małych grupach. Ich zadaniem jest szukanie podobieństw, niwelowanie różnic, dążenie do konsensusu, inicjonowanie zmian i uzgadnianie sposobów ich realizacji.
Proponujemy połączenie metody Szczytu Klimatycznego z metodą Śladu ekologicznego, która ma na celu uwrażliwienie młodzieży na kwestie zrównoważonego rozwoju i jest źródłem podstawowej wiedzy o nim.

Cele

  • uczestnictwo i poczucie odpowiedzialności,
  • doświadczenie i zrozumienie grupowych procesów decyzyjnych (dążenie do konsensusu),
  • motywacja do zmian w życiu codziennym i podczas następnego spotkania,
  • uwrażliwienie na ochronę środowiska.

Faza grupowa

Polecamy przeprowadzenie tej metody podczas fazy kreatywności.

Ilość osób uczestniczących

min. 20

Zespół

min. 2 osoby prowadzące

Czas trwania

min. 2 godziny (w zależności od czasu trwania negocjacji)

Materiały

  • stare plakaty, flipcharty,
  • kuferek moderacyjny (papier, pisaki, markery, nożyczki, farby, karteczki samoprzylepne itp.),
  • obrazki do tematów: transport, wyżywienie, energia, woda i odpady.

Do pobrania

Opis metody oraz informacje dotyczące przebiegu są dostępne tutaj.