Czcionka
de

Metody towarzyszące


Photo by Kris Williams / CC BY

Atmosfera w grupie

Podczas wyprawy w góry wspinacze wędrują poprzez różne strefy klimatyczne i doświadczają
ciągle zmieniających się warunków pogodowych. Z takimi zmianami spotkają się Państwo
także podczas spotkania młodzieży. I wcale nie musi odbywać się ono w górach. Zawsze
zaobserwują Państwo specyficzny nastrój, który będzie ewaluował podczas spotkania.

Przedstawione tu metody będą dla Państwa pomocą w towarzyszeniu grupie podczas
spotkania i umożliwią aktywne uczestnictwo w zmieniających się procesach grupowych.
Dalsze informacje i wskazówki znajdą Państwo w zakładce Wiedza w artykule na temat dynamiki grupy.

Drzewo życzeń i oczekiwań – poznanie siebie nawzajem i swoich oczekiwań

Metoda umożliwia uczestnikom podzielenie się ze sobą nawzajem i z organizatorami projektu swoimi życzeniami i oczekiwaniami, co do spotkania.

Czytaj więcej

Poczta międzynarodowa – animacja językowa

Podczas tej interaktywnej metody animacji językowej uczestnicy poznają przedmioty codziennego użytku we wszystkich możliwych językach – mile widziany dodatkowy efekt metody: wzmacnia zapał i poczucie wspólnoty w grupie.

Czytaj więcej

Budowa wieży – poznanie się, budowanie zespołu

Przedstawiona tu metoda sprawia uczestnikom wiele radości i wspierając poczucie przynależności do zespołu pozytywnie oddziałuje na jakość współpracy między nimi. Może ona służyć także jako punkt wyjścia do wspólnej dyskusji na temat korzystania z ograniczonych zasobów i postępu technologicznego.

Czytaj więcej

Łupina cebuli (Łożysko) – poznanie się

W tej metodzie główną rolę odgrywają kontakt wzrokowy i dialog – poprzez dynamiczne zmienianie się osoby naprzeciwko metoda ta może także zmotywować uczestników do dalszej wymiany zdań i doświadczeń, wychodzącej poza program.

Czytaj więcej

Sztuka na pożegnanie – zakończenie / refleksja i ewaluacja

Koniec projektu jest dobrą okazją do stworzenia wspólnego produktu – oczywiście nie zapominając przy tym o zasadach zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej