Czcionka
de

Budowa wieży


Photo by calafellvalo / CC BY

Poznanie się i budowanie zespołu

Przedstawiona tu metoda sprawia uczestnikom wiele radości i wspierając poczucie przynależności do zespołu pozytywnie oddziałuje na jakość współpracy między nimi. Może ona służyć także jako punkt wyjścia do wspólnej dyskusji na temat korzystania z ograniczonych zasobów i postępu technologicznego.

Faza grupowa
Polecamy przeprowadzenie tej metody podczas fazy orientacji.

Liczba uczestników
min. 9

Zespół prowadzący
min. 1

Czas trwania
45-60 minut

Materiały
dla każdej grupy (od trzech do pięciu osób):
20 spaghetti, 60 cm taśmy klejącej, 60 cm sznurka, jedna pianka Marshmallow; jedne nożyczki

Przebieg
Prowadzący dzielą uczestników na 3-5-osobowe grupy.

Faza 1: Polecenie zawiera się w prostym zdaniu:
Wykorzystując dostępne materiały zbudujcie w przeciągu 18 minut wieżę ze spaghetti i umieśćcie na jej szczycie piankę Marshmallow.

Zadanie jest łatwe tylko z pozoru. Na początku uczestnicy muszą przedyskutować w grupach sposób konstrukcji wieży i zastosowanie dostępnych materiałów. Po omówieniu kwestii teoretycznych przychodzi czas na ich praktyczną realizację, która ze względu na małą ilość czasu, staje się prawdziwym wyzwaniem. Po 18 minutach rozlega się gwizdek kończący zadanie.

Faza 2: Metoda może służyć jako wstęp do dyskusji na temat optymalnego wykorzystania zasobów, ich niedoboru i postępu technicznego.

Pomocne mogą być następujące pytania:

Których zasobów było najmniej: czasu, materiałów budowlanych, wiedzy …?
Jakie zależności istnieją pomiędzy tymi zasobami?
Czy budowa wieży ze spaghetti może być porównana do jakieś sytuacji w moim otoczeniu / w świecie?
Jak ważne są poszczególne zasoby w procesie realizacji współczesnych wyzwań: surowce, technologia, wiedza, czas …?
Jaka była nasza praca zespołowa/ podział zadań?

Dalsze informacje
Nawiązując do tej lubianej i powszechnie stosowanej metody budowania zespołu polecamy Państwu wykład Toma Wujca na TED Talks.