Czcionka
de

Rzeczywistość globalna


Photo by Tom Fisk / CC BY

Gra planowa na temat podziału surowców na świecie

Poznanie zależności rządzących światem oraz różnych standardów życia jest ważną częścią pracy nad zagadnieniem zrównoważonego rozwoju. Podczas gry Rzeczywistość globalna uczestnicy symulując handel światowy mogą odczuć na własnej skórze zależności pomiędzy krajami bogatymi i biednymi, uświadomić sobie istnienie globalnych powiązań oraz poznać ich przyczyny i konsekwencje. W centrum rozważań znajduje się tu kwestia podziału surowców, technologii i innowacji i jej wpływ na współżycie ludzi na świecie. Czy kraje bogate żyją kosztem krajów biednych? Młodzi ludzie starają się zrozumieć aspekty społeczne, na przykład z zakresu etyki, ale również gospodarcze (np. handel, nastawienie na zysk) i środowiskowe (np. deficyt surowców vs. marnotrawienie surowców). Emocjonalne reakcje uczestników nie są rzadkością i świadczą o tym, że wnioski, które wyciągneli z gry, ich poruszyły. Gra wspiera także proces tworzenia grupy.

Ciekawostka: Ten rodzaj gry planowej w obszarze anglojęzycznym znany jest pod nazwą The Trading Game.

Cele
dostrzeżenie i uświadomienie sobie zależności i kompleksowych procesów globalnych,
przejęcie perspektywy różnych podmiotów na „arenie“ handlu światowego,
odkrywanie moralnych ujęć pojęcia sprawiedliwości, równości szans itp.

Cele towarzyszące
aktywne odkrywanie i refleksja nad powiązanymi tematami (np. gospodarka, handel, zachowania konsumenckie),
uczestnictwo w procesie tworzenia grupy i aktywna integracja,
zdobycie informacji krajoznawczych.

Faza grupowa
Polecamy przeprowadzenie tej metody podczas fazy orientacji.

Ilość uczestników
min. 16, maks. 36 (podzielonych na cztery do sześciu grup po cztery do sześciu osób)

Zespół
min. 2, idealnie 3; metoda może zostać także przeprowadzona przez osobę z zewnątrz.

Czas trwania
2-3 godziny

Materiały
dużo karteczek samoprzylepnych
kartki*
małe koperty*
duże koperty*
nożyczki*
cyrkiel*
ekierka*
linijki*
12 ołówków
20 grubszych kartek A4
stare plakaty/ arkusze flipchartów (przynajmniej tyle, ile grup + 3)
kredki świecowe / mazaki, markery
wzory wszystkich produktów (patrz niżej)
arkusz bilansu (patrz niżej)
kalkulator
notatnik
ew. jedna pieczątka
*przynajmniej tyle, ile grup

Reguły gry
Nikt nie zmienia grupy,
Każdy kraj produkuje dobra (okręgi, trójkąty, kwadraty i prostokąty),
Wszystkie produkty mają cenę rynkową,
„Bank Światowy“ kupuje produkty,
Tylko prowadzący grę („Bank Światowy“) mogą drukować pieniądze,
Ilość surowców jest ograniczona,
Pojawiają się nieprzewidziane zdarzenia, których rodzaj, czas trwania i częstotliwość określają prowadzący,
Zadaniem każdej grupy jest doprowadzenie do wzrostu dobrobytu gospodarczego w swoim kraju.

Pssst… proszę nie zdradzać młodzieży, że możliwa jest komunikacja między grupami oraz sprzedaż i wypożyczanie surowców, technologii i produktów. Ciekawe, czy sami na to wpadną…

Do pobrania
Opis metody oraz informacje dotyczące przebiegu są dostępne tutaj. Szczegółowe informacje dla prowadzących można znaleźć tutaj!