Czcionka
de

Warsztat przyszłości


Photo by Eyesplash – let’s feel the heat / CC BY

Krytyka i rozmowa o wizji i zmianach

Podczas debat o zrównoważonym rozwoju często pojawiają się katastroficzne scenariusze dotyczące zmian klimatycznych i zanieczyszczenia środowiska, prezentowane są bardzo złożone informacje oraz wysuwane jest pytanie, co w ogóle można zrobić i kto powinien działać. Jednocześnie pojawiają się także pozytywne wizje przyszłości i drogi, które umożliwiają realizację zmian. Jednakże warunkiem niezbędnym, umożliwiającym włączenie w ten proces wszystkich interesów, osobistych motywacji i kompetencji jest dialog. Metoda Warsztatu przyszłości tworzy dla niego ramy metodyczne. Jej zadaniem jest umożliwienie uczestnikom poznania większej ilości pomysłów oraz ukształtowanie u nich większego zrozumienia dla pewnych działań. Poza tym metoda ułatwia im werbalizację ich własnych odczuć i pragnień, poszukiwanie konkretnych możliwości ulepszeń i alternatyw, a także przygotowanie się do podjęcia konkretnych kroków. Warsztat przyszłości pozwala także na przedstawienie różnorodnych aspektów danego tematu. Poza tym pobudza on uczestników do krytycznego zajęcia się własnymi przekonaniami oraz do wspólnej oceny aspektów zrównoważonego rozwoju. Metoda jest więc demokratyczną platformą dyskusji i rozwiązywania wspólnych problemów.

Cele
dostrzeżenie różnych aspektów zrównoważonego rozwoju,
wypracowanie alternatyw i możliwości działania oraz dyskusja nad nimi,
ustalenie konkretnych możliwości działania, rozpoznanie i nazwanie własnej odpowiedzialności.

Faza grupowa
Polecamy przeprowadzenie tej metody podczas fazy kreatywności.

Liczba uczestników
min. 8, max. 20 (w przypadku większych grup możliwy podział na małe grupy)

Zespół
min. 2 (w przypadku większych projektów polecamy zaproszenie do współpracy osoby z doświadczeniem metodycznym)

Czas trwania
ok. 3 godziny (w przypadku większych projektów ok. 3 dni)

Materiały
duże plakaty, gazetka ścienna
pisaki
farby
kuferek moderacyjny

Do pobrania
Opis metody oraz informacje dotyczące przebiegu są dostępne tutaj. Tutaj mogą Państwo ściągnąć dokument z informacjami o metodziey. Metoda została także opisana w publikacji Spotkanie młodzieży z przyszłością (s. 48).