Czcionka
de

Aktywizm, działania lokalne

Inicjatywy młodzieżowe dla zrównoważonego rozwoju w programie „AktywniejWsi”

Realizacja małych projektów lub inicjatyw to fajny sposób na edukację dla zrównoważonego rozwoju. Dzięki niej młodzi ludzie mogą zaangażować się w ważne dla nich tematy. Przy okazji uczą się wielu nowych umiejętności i kompetencji, takich jak proaktywność, empatia, sprawczość, rozumienie siebie, a także planowanie działań i zarządzanie projektem oraz komunikacja i praca w zespole.

W ramach Programu „AktywniejWsi” młodzież z Beskidu Niskiego opracowuje pomysły na własne projekty i realizuje je w swoich miejscowościach. Od 2018 roku odbyły się już trzy edycje lokalne i jedna międzynarodowa online, w której wzięli udział młodzi ludzie z Polski, Niemiec, Ukrainy, Syrii, Tunezji i Gruzji.

W trakcie spotkań i warsztatów młodzież uczy się rozwijać swój pomysł krok po kroku i przekładać go na projekt. Realizuje różne inicjatywy – na przykład akcje społeczne, warsztaty dla dzieci i młodzieży, spotkania z ciekawymi gośćmi. Podczas jednej z edycji powstał także film oraz gra terenowa na temat zmian klimatu i ochrony środowiska.

„Wierzymy, że najlepsze projekty powstają wtedy, kiedy młodzi ludzie uruchamiają swój potencjał w ważnej dla siebie sprawie, odpowiadając przy tym na potrzeby świata. Traktujemy ich poważnie, pomagamy im dostrzec swoje zasoby, fascynujemy się ich pomysłami na zmiany i dajemy im narzędzia, by je realizować” – mówi współtwórczyni programu i trenerka prowadząca warsztaty dla młodzieży, Bětka Wójcik.

Młodzi ludzie zaczynają opracowywać swój pomysł na projekt od diagnozy lokalnej – określenia tego, co według nich działa, a co nie działa w miejscu, w którym żyją. Zastanawiają się, co chcieliby zmienić lub rozwijać, nazywają to, co dla nich ważne. Zadają te pytania także swoim sąsiadom i sąsiadkom. Uczą się poznawać siebie – swoje mocne strony, talenty i zasoby, które mogą wykorzystać podczas realizacji projektu. Przedsięwzięcia realizowane przez młodzież to działania lokalne, zakorzenione w konkretnej miejscowości. Podczas warsztatów umiejscowione są jednak w szerszym kontekście. Młodzi ludzie patrzą z różnych perspektyw na problemy, które zauważają wokół siebie, próbują przyczynić się do ich rozwiązania, szukają ich przyczyn i konsekwencji i łączą je z celami zrównoważonego rozwoju.

Liczba osób uczestniczących

15 – 25

Wiek osób uczestniczących

13 – 15

Miejsce

Beskid Niski, Polska

Realizacja

Galicyjska Fundacja Rozwój i Edukacja

Kontakt

Galicyjska Fundacja Rozwój i Edukacja

Głosy osób uczestniczących

„Podobał mi się inny sposób uczenia się, oderwanie się od szkoły, to, że można się uczyć inaczej – przez gry, wspólne działanie, bycie razem”.

„Nauczyłam się, jak organizować duże spotkania, zarządzać czasem i ludźmi. Wiem, gdzie szukać dofinansowania na realizację swoich pomysłów”.

„Podobało mi się, że mogliśmy otwarcie rozmawiać i dyskutować na ważne tematy”.

„Dzięki AktywniejWsi zrealizowałem swoje marzenie!”

„Teraz wiem, że nie ma rzeczy nierealnych i że każdy pomysł można fajnie zrealizować”.