Czcionka
de

Eko-trendsetterzy


Photo by Alpi2008 / CC BY

Aktywne zaangażowanie dla zrównoważonego rozwoju

Czym jest właściwie zrównoważony rozwój i jaki ma on związek ze mną? Takie pytania stawiali sobie uczestnicy projektu.

Podczas pierwszego spotkania młodzi ludzie poznali wielorakie aspekty tego pojęcia – od tematów ekologicznych – przez system globalnych zależności – po kwestie społeczne. Poza tym przygotowywali krótkie filmy, omawiające poszczególne tematy i zastanawiali się, jakie działania mogą podjąć w swojej okolicy. Wtedy też powstał pomysł zorganizowania drugiego spotkania w Świdniku, które było szczególnie poświęcone kwestii indywidualnego zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W czasie pomiędzy spotkaniami młodzi ludzie przeprowadzali akcje informacyjne i ankiety oraz przygotowywali petycje dotyczące sieci ścieżek rowerowych i produktów Sprawiedliwego Handlu, które złożyli na ręce przedstawicieli odpowiednich instytucji podczas drugiego spotkania.

Podczas całego projektu uczestnicy realizowali ideę zrównoważonego rozwoju w praktyce. Ponadto stworzyli scenariusze poszczególnych części projektów w języku polskim i niemieckim, które zostaną w przyszłości udostępnione innym organizatorom spotkań.

Projekt Eko-trendsetterzy zdobył IV. Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży Spotkajmy się pojutrze dla projektów, które odbyły się w 2012 roku w kategorii wymiany pozaszkolnej.

Kategoria
wymiana pozaszkolna

Liczba uczestników
20

Wiek uczestników
16 – 23

Czas trwania
6 dni (D) + 6 dni (PL)

Miejsca
Burg Ludwigstein bei Witzenhausen, Hesja, Niemcy
Świdnik, województwo lubelskie, Polska

Partnerzy
PL: Stowarzyszenie Panorama Kultur, Wojsławice
PL: Fundacja LAB XXI, Świdnik
D: Jugendbildungsstätte Ludwigsstein (Dom Spotkań Młodzieży Ludwigsstein) , Witzenhausen

Kontakt
Stowarzyszenie Panorama Kultur
Fundacja Lab XXI
Jugendbildungsstätte Ludwigstein

Głosy uczestników
Dobrze, że zdecydowałem się jeść czekoladę pochodzącą ze Sprawiedliwego Handlu, jest droższa, więc będę jej jeść mniej.

Kupuję sok jabłkowy, bo jabłka rosną w Niemczech i nie muszą być transportowane przez cały świat, tak jak pomarańcze.

Po co ci nowa komórka? Myślisz, że twój stary telefon rozłoży się tak jak ogryzek? Nie – i nawet za tysiąc lat – nie!