Czcionka
de

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w praktyce

„Szerpa” to serwis internetowy poświęcony edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR).

 Znajdują się tutaj podstawowe informacje, wskazówki, metody i przykłady projektów, które mogą być inspiracją do podjęcia tego tematu podczas międzynarodowych spotkań młodzieży. Szerpa będzie towarzyszył Państwu na drodze do spotkania i dialogu pomiędzy młodymi ludźmi z Polski, Niemiec i innych krajów, a także podpowie, jak uwzględnić w nich perspektywę zrównoważonego rozwoju oraz globalne wyzwania.

ScoutNet – Jak doświadczyć i przyczynić się do upowszechniania zrównoważonego rozwoju

Czym są dokładnie Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ? Dlaczego konferencje klimatyczne są takie trudne? Jak sprawić, by nasze organizacje działały zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju?

To były trzy z wielu pytań, którymi zajmowało się 30 harcerek i harcerzy z Polski, Niemiec oraz Holandii. Celem projektu ScoutNet było zapoznanie młodych liderów i liderek organizacji młodzieżowych ze zrównoważonym rozwojem, nadanie własnej pracy bardziej zrównoważonego charakteru i dalszy rozwój partnerstwa między trzema krajami. Projekt odbył się w Berlinie we wrześniu 2021 r. i obejmował elementy teambuildingu z rajdem miejskim i wizytą w ogrodzie wspinaczkowym, naukę i refleksję nad problematyką zrównoważonego rozwoju oraz praktyczne przykłady i konkretne impulsy do stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w organizacjach harcerskich w trzech krajach.

W projekcie ScoutNet harcerki i harcerze zajmowali się zrównoważonym rozwojem na trzech poziomach:

  • osobistym: Przy pomocy metody World Café przyglądali się w małych grupach swojemu śladowi ekologicznemu i zastanawiali się, jak mogą uczynić swoje życie bardziej zrównoważonym. Jednym z kroków na drodze do tego celu były wegetariańskie posiłki przez cały czas trwania projektu, co dla niektórych było prawdziwym wyzwaniem.
  • strukturalnym: W trakcie rajdu miejskiego w Berlinie uczestniczki i uczestnicy odkrywali w małych zespołach elementy związane ze zrównoważonym rozwojem: od parków poprzez wegańskie jedzenie aż po muzeum przyszłości Futurium. Ponadto na targach zorganizowanych w ramach projektu zaprezentowali wkład swoich organizacji w zrównoważony rozwój. Wreszcie – na podstawie burzy mózgów i zebranych informacji – szukali sposobów na planowanie swoich obozów w przyszłości w bardziej zrównoważony sposób oraz zastanawiali się nad uwzględnieniem perspektywy innych krajów w swojej pracy.
  • politycznym: Podczas wizyty w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Berlinie harcerki i harcerze otrzymali informacje na temat Europejskiego Zielonego Ładu i dyskutowali o roli w nim młodych ludzi i organizacji młodzieżowych. Wzięli też udział w grze symulacyjnej „World Climate Simulation”, gdzie wcielili się w role polityczek i polityków, lobbystek i lobbystów oraz aktywistek i aktywistów, którzy domagali się podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu podczas Światowego Szczytu Klimatycznego.

Dodatkowo młodzi ludzie mieli okazję zobaczyć inspirujące inicjatywy dotyczące    zrównoważonego rozwoju, jak na przykład projekt Weltacker czy prezentację realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ przez organizację Engagement Global.

Kategoria

spotkanie młodzieży w formacie pozaszkolnym

Liczba uczestniczek i uczestników

30 osób

Wiek uczestniczek i uczestników

16–30 lat

Czas trwania

5 dni

Miejsce

Berlin, Niemcy

Partnerzy

DE: Pfadfinderbund Weltenbummler

PL: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

NL: Scouting Netherlands, Ashanti Scout group

Kontakt

Laura Reiser i Maja Schmauser, Pfadfinderbund Weltenbummler