Czcionka
de

ScoutNet – Jak doświadczyć i przyczynić się do upowszechniania zrównoważonego rozwoju

Czym są dokładnie Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ? Dlaczego konferencje klimatyczne są takie trudne? Jak sprawić, by nasze organizacje działały zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju?

To były tylko trzy z wielu pytań, którymi zajmowało się 30 harcerek i harcerzy z Polski, Niemiec oraz Holandii. Celem projektu „ScoutNet“ było zapoznanie młodych liderów i liderek organizacji młodzieżowych ze zrównoważonym rozwojem, nadanie własnej pracy bardziej zrównoważonego charakteru i dalszy rozwój partnerstwa między trzema krajami. Projekt odbył się w Berlinie we wrześniu 2021 roku i obejmował elementy teambuildingu z rajdem miejskim i wizytą w ogrodzie wspinaczkowym, naukę i refleksję nad problematyką zrównoważonego rozwoju oraz praktyczne przykłady i konkretne impulsy do stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w organizacjach harcerskich w trzech krajach.

W projekcie „ScoutNet“ harcerki i harcerze zajmowali się zrównoważonym rozwojem na trzech poziomach:

  • osobistym: Przy pomocy metody World Café przyglądali się w małych grupach swojemu śladowi ekologicznemu i zastanawiali się na tym, co mogą zrobić, by ich życie było bardziej zrównoważone. Jednym z kroków na drodze do tego celu były spożywanie wyłącznie wegetariańskich posiłków przez cały czas trwania projektu, co dla niektórych osób stanowiło prawdziwe wyzwanie.
  • strukturalnym: W trakcie rajdu miejskiego w Berlinie uczestniczki i uczestnicy odkrywali w małych zespołach elementy związane ze zrównoważonym rozwojem: od parków poprzez wegańskie jedzenie aż po muzeum przyszłości Futurium. Ponadto na targach zorganizowanych w ramach projektu zaprezentowali wkład swoich organizacji w zrównoważony rozwój. Wreszcie – w trakcie burzy mózgów i na podstawie zebranych informacji – szukali sposobów na planowanie swoich obozów w przyszłości w bardziej zrównoważony sposób oraz zastanawiali się nad uwzględnieniem perspektywy innych krajów w swojej pracy.
  • politycznym: Podczas wizyty w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Berlinie harcerki i harcerze otrzymali informacje na temat Europejskiego Zielonego Ładu i dyskutowali o tym, jaką role odgrywają w nim młodzi ludzie i organizacje młodzieżowe. Wzięli też udział w grze symulacyjnej „World Climate Simulation“, podczas której wcielili się w role polityczek i polityków, lobbystek i lobbystów oraz aktywistek i aktywistów, którzy domagali się podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu podczas Światowego Szczytu Klimatycznego.

Dodatkowo młodzi ludzie mieli okazję zobaczyć inspirujące inicjatywy dotyczące zrównoważonego rozwoju, jak na przykład projekt „Weltacker“ czy prezentację realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ przez organizację Engagement Global.

Kategoria

spotkanie młodzieży w formacie pozaszkolnym

Liczba osób uczestniczących

30 osób

Wiek osób uczestniczących

16 – 30 lat

Czas trwania

5 dni

Miejsce

Berlin, Niemcy

Partnerzy

DE: Pfadfinderbund Weltenbummler

PL: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

NL: Scouting Netherlands, Ashanti Scout group

Kontakt

Pfadfinderbund Weltenbummler (Laura Reiser i Maja Schmauser)