Czcionka
de

Świadoma teraźniejszość – świadoma przyszłość


© PNWM / DPJW

Wizualni i kreatywni

Co ja mogę zrobić na rzecz zrównoważonego rozwoju w moim codziennym życiu? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali uczestnicy tego dwuczęściowego projektu: analizowali swój własny przebieg dnia i swoje otoczenie, krytycznie przyglądali się relacjom medialnym związanym z tematem oraz swojemu zachowaniu konsumpcyjnemu oraz porównywali sytuację w swoich krajach. Dzięki zastosowaniu metod wizualnych i kreatywnych młodzież z ośrodków wsparcia socjoterapeutycznego łatwiej pokonała bariery komunikacyjne i językowe oraz problem różnego poziomu kształcenia.

Program obejmował wycieczki, pracę z materiałem zdjęciowym i zadania kreatywne. Uczestnicy przygotowywali w małych grupach krótkie filmy, w których prezentowali ekologiczne alternatywy konkretnych zachowań życia codziennego każdego z nas.

Kategoria
wymiana pozaszkolna / inkluzja

Liczba uczestników
19

Wiek uczestników
15 – 20

Czas trwania
6 dni (D) + 6 dni (PL)

Miejsce
Weimar, Turyngia, Niemcy
Krzyżowa, województwo dolnośląskie, Polska

Partnerzy
PL: Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego, Grodziszcze
D: Europejskie Centrum Kształcenia i Spotkań Młodzieży (Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte), Weimar

Kontakt
Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar

Głosy uczestników
Spójrz w niebo, chmury są piękne.
W naszym domu są fotoogniwa, to jest przyjazne dla środowiska, segregujemy także śmieci.
Praca nad filmami sprawiała nam radość, przebieraliśmy się i wyglądaliśmy śmiesznie!

Videos
Flower Power (YouTube)
Krzyk natury (YouTube)
Kropla do kropli (YouTube)
Porządek musi być (YouTube)