Czcionka
de

Rzemiosło z przyszłością


© PNWM / DPJW

Przejmujemy odpowiedzialność!

Głównym celem projektu było wykonanie, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, mebli na boiska obu szkół partnerskich. Młodzi ludzie, którzy na co dzień w szkole mają do czynienia z odnawialnym surowcem drzewnym, zajęli się planowaniem, zdobyli materiały i zrealizowali przedsięwzięcie z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych. Ważnym elementem projektu było także poprzedzające go intensywne przygotowanie merytoryczne. Uczestnicy poznali definicję ZR, wybrali odpowiednie drewno, omawiali kwestie transportu, zużycia, ustalali harmonogram przedsięwzięcia i przygotowywali się do produkcji. Podczas spotkań zajmowali się już samym wykonaniem mebli, rozmawiali o założeniach i aspektach ZR, prezentowali swoje dzieła i oczywiście poznawali siebie nawzajem. W rezultacie powstały trwałe meble na boiska obu szkół, wyprodukowane z uwzględnieniem zasad ZR, które teraz będą przypominać o idei ZR i o wspólnym projekcie.

Projekt Rzemiosło z przyszłością – Przejmujemy odpowiedzialność! odbył się w 2012 roku i zdobył wyróżnienie (w kategorii wymiany szkolnej) w ramach konkursu o IV Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży Spotkajmy się pojutrze.

Kategoria
wymiana szkolna / wymiana zawodowa

Liczba uczestników
25

Wiek uczestników
16-18

Czas trwania
5 dni (D) + 4 dni (PL)

Miejsca projektu
Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, Niemcy
Szczytno, województwo warmińsko-mazurskie, Polska

Partnerzy
PL: Zespół Szkół nr 2, Szczytno
D: Berufsbildende Schule Technik – Gewerbe – Hauswirtschaft – Sozialwesen [Szkoła zawodowa Technika – Rzemiosło – Gospodarowanie – Nauki społeczne], Bad Kreuznach

Kontakt
Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie
Berufsbildende Schule Technik – Gewerbe – Hauswirtschaft – Sozialwesen

Głosy uczestników
Nie wiedziałem, że temat zrównoważonego rozwoju dotyka tak wielu aspektów mojego życia i że tak dużo mogę zrobić w tej sprawie!

Fajnie było zobaczyć, jak wygląda życie w innym kraju.