Czcionka
de

Wyplatasz – wymiatasz


© PNWM / DPJW

Wszechstronność wierzby wiciowej

W centrum projektu znalazła się wierzba wiciowa – surowiec odnawialny, wykorzystywany do wytwarzania różnych produktów oraz jako źródło energii. Ten materiał naturalny występujący w okolicy zainspirował młodych ludzi: przedyskutowali oni wszystkie związane z nim aspekty merytoryczne oraz wykorzystali go tworząc praktyczne produkty. Ponadto poszerzyli swoją wiedzę o energiach odnawialnych i innych wymiarach zrównoważonego rozwoju.

Wielość potencjałów uwidoczniła się także w samym projekcie: osoby z różnych krajów, młode i starsze, sprawne i mniej sprawne rozmawiały i współpracowały ze sobą.

Uczestnicy zorganizowali wiele akcji, skierowanych do lokalnej społeczności i osiągnęli długofalowy sukces. Wyniki projektu zaprezentowali także w swoich szkołach. Podczas pobytu w Polsce młodzież z Niemiec mieszkała w rodzinach swoich rówieśników i dzięki temu mogła przyjrzeć się warunkom życia w kraju sąsiada.

Projekt zdobył Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży Spotkajmy się pojutrze dla projektów, które odbyły się w 2012 roku w kategorii wymiany szkolnej.

Kategoria
wymiana szkolna / inkluzja

Liczba uczestników
26

Wiek uczestników
14-16

Czas trwania
9 dni

Miejsce
Nowa Sól, województwo lubuskie

Partnerzy
PL: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 „Elektryk” , Nowa Sól

D: Europaschule Oberstufenzentrum Palmnicken (Szkoła Europejska Centrum Kształcenia Ponadpodstawowego Palmnicken), Fürstenwalde

Kontakt
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Elektryk
Europaschule Oberstufenzentrum Palmnicken