Czcionka
de

Redakcja

Aktualizacja portalu Szerpa

W 2023 roku Bětka Wójcik, Sebastian Wehrsig i Anna Lechowicz gruntownie zaktualizowali portal Szerpa.

Tłumaczenie i wdrożenie zmian

Monika Korzycka i Anja Schmidt przetłumaczyły nowe artykuły na język polski i niemiecki, a Magdalena Stojer-Brudnicka wprowadziła zmiany na portalu.

Sebastian Wehrsig

jako trener prowadzi różne projekty z obszaru edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju dla PNWM oraz innych organizacji. Jest również referentem ds. edukacji w Villa Fohrde – Domu Edukacji i Kultury nad Hawelą w Brandenburgii. Wcześniej pracował w Bundestagu, na Uniwersytecie w Heidelbergu oraz w stowarzyszeniu MitOst e. V.

Sebastian lubi wędrówki po Kaukazie i innych górach. Z przyjemnością odkrywa Hawelę kajakiem i spędza czas na łonie natury. Swoją pracą na rzecz zrównoważonego rozwoju chce przyczynić się do trwałej zmiany społecznej.

Media społecznościowe: Facebook, Linkedin, Instagram

Bětka Wójcik

jest trenerką i facylitatorką. Zajmuje się edukacją pozaformalną, komunikacją empatyczną (NVC), dialogiem, partycypacją i pracą z młodzieżą. Jej pasją jest tworzenie przestrzeni, w których ludzie mogą wspólnie się uczyć i dzielić swoimi doświadczeniami. Najbardziej lubi pracować z młodzieżą i wszystkimi, którzy wspierają ją w rozwoju i uczeniu się. Współtworzy kompleksowe programy dla młodzieży i osób zajmujących się edukacją w Polsce i Gruzji, prowadzi także warsztaty i szkolenia. Poprzez swoją pracę spełnia marzenie o świecie, w którym potrzeby każdej i każdego są widziane i w którym różnorodność jest zasobem.

W wielu miejscach na świecie czuje się jak w domu. Lubi odkrywać świat razem ze swoimi dziećmi, czytać i wpatrywać się w ocean.

Media społecznościowe: LinkedIn, Facebook

Anna Lechowicz

od 2010 roku w zespole PNWM, gdzie zajmowała się różnymi tematami i projektami, między innymi koordynacją dnia polsko-niemieckiego dzień.de I der-tag.pl po obu stronach granicy. Obecnie odpowiada w PNWM za wydawanie publikacji, tworzenie tematycznych serwisów internetowych oraz organizację szkoleń I konferencji dla osób organizujących polsko-niemieckie i trójstronne spotkania młodzieży.

Ania najbardziej lubi podróże, dalekie i całkiem bliskie. Podczas nich najchętniej korzysta z lokalnej gościnności, jedzenia i środków transportu. Relaksuje się w ciszy, w kontakcie z naturą – szczególnie podczas górskich wędrówek lub pobytu nad wodą.

Kierownik projektu

dr Steffen Grothe

od 2009 r. do 2017 r. był kierownikiem referatu koordynacji w warszawskim biurze PNWM i prowadził m. in. projekt Spotkanie młodzieży z przyszłością, dotyczący edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR) w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży. Steffen interesuje się ekonomią środowiska, a swoją pracę doktorską poświęcił kwestiom zarządzania oraz zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi w krajach rozwijających się. Z tego powodu podróżował do Wietnamu i Polski i od tego czasu stara się zmniejszać swój ślad ekologiczny – ale nie jest to takie proste. Obserwacja ptaków na łonie natury rekompensuje mu szybkie tempo codzienności w tętniącej życiem stolicy Polski.

Autorzy (a-z)

csm_jochen_dallmer_ab29c255a2.jpg.pagespeed.ce.SLeKd3vjET

Jochen Dallmer

pracuje jako niezależny trener i obecnie pisze doktorat na temat szczęścia i zrównoważonego rozwoju. Jochen studiował nauki polityczne i przez kilka lat pracował jako kierownik projektu z zakresu EZR, jednocześnie angażując się także w inne (międzynarodowe) projekty. Pobyt za granicą oraz podróże do krajów globalnego Południa wzbudziły jego zainteresowanie tematyką zrównoważonego rozwoju. Swoją uwagę szczególnie poświęca kwestiom związanym z pojęciem globalnej sprawiedliwości.

Jochen opisał metody Krytyczny spacer po sklepachWarsztat przyszłości oraz Kampanie, akcje i projekty.

csm_SandraEwers_hoch20x25_e998a0514d.jpg.pagespeed.ce.rnaLc5WWOV

Sandra Ewers

pracuje jako niezależna tłumaczka oraz menadżerka projektów związanych z polsko-niemieckimi publikacjami, a także projektów kulturalnych i dokumentalnych. Studia nad Europą Wschodnią zaprowadziły Sandrę do Berlina, Sankt Petersburga i Krakowa. Od 2003 roku do 2009 roku pracowała jako kierowniczka referatu koordynacji w warszawskim biurze PNWM. Od 2014 roku w Państwowej Bibliotece w Berlinie kieruje projektem, który jest poświęcony twórczości Aleksandra von Humboldta, a szczególnie jego dziennikom z podróży do Ameryki. Będąc w drodze, Sandra najchętniej nigdy nie rozstawałaby się z rowerem.

Sandra opisała przykładowe Projekty.

csm_SteffenHauff_hoch20x25_280a539570.jpg.pagespeed.ce.GqOAr39oCd

Steffen Hauff

pracuje w organizacji Caritas we Freiburgu, studiował historię Europy Wschodniej i Slawistykę. Steffen jest także autorem i redaktorem podręczników z zakresu wymiany młodzieży z Niemiec i krajów wschodnioeuropejskich. Do roku 2014 był koordynatorem grup trenerów PNWM, a w latach 2007-2009 dyrektorem zarządzającym w „Aktion West-Ost” – organizacji zajmującej się zagadnieniami pokoju w Europie. Steffen jest wykwalifikowanym nauczycielem oraz wieloletnim harcmistrzem w Niemieckim Związku Skautów Świętego Jerzego (Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg, DPSG).

Steffen o zrównoważonym rozwoju: Mam wielki szacunek dla Szerpów w Himalajach, ponieważ jako wspinacz wiem, jak to jest dźwigać na plecach kilka kilogramów ekwipunku. Ponieważ także w przyszłości chciałbym doświadczać piękna naszego świata wspinając się, wędrując, jeżdżąc na rowerze czy wiosłując, zrównoważony rozwój jest dla mnie kluczowym zagadnieniem.

Steffen pomagał przy opracowaniu koncepcyjnym Szerpy oraz napisał teksty z zakresu Wiedzy, a także opisał Metody towarzyszące.

csm_KM_2065d6ca4f.jpg.pagespeed.ce.BAm4rrWVVt

Karolina Maliszewska

prezeska Fundacji Sendzimira. Studiowała Psychologię i Ochronę środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje jako wykładowczyni oraz trenerka licznych szkoleń i warsztatów z zakresu zrównoważonego rozwoju, prowadzi również procesy partycypacyjnego podejmowania decyzji.

Na co dzień stara się żyć powoli, dbając o kontakt z przyrodą, równowagę między życiem prywatnym a zawodowym, radość z rzeczy prostych, jednocześnie unika sieci handlowych, wybierając zamiast tego lokalne produkty od ekologicznych producentów. Karolina opisała metody FishbanksPiramida zrównoważonego rozwoju oraz Ślad ekologiczny.

csm_WojtekPappai_hoch20x25_ef313f8a07.jpg.pagespeed.ce.IH6rKVvpUU

Wojciech "Wojtek" Pappai

racuje jako szkoleniowiec i coach oraz przede wszystkim jako trener PNWM. Dorastał w otoczeniu przyrody wschodniej Polski, co wpłynęło na jego osobisty rozwój. Od dzieciństwa uważał naturę za element życia, dlatego później zdecydował się studiować Ochronę środowiska. W konsekwencji Wojtek prowadzi szkolenia na temat zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności biznesu. Już kilkadziesiąt firm z Polski korzysta z jego doradztwa i coachingu w zakresie wprowadzania i rozwoju CSR. I oby w przyszłości tych firm było jeszcze więcej. Wojtek chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, a Szerpa stworzyła mu do tego niepowtarzalną okazję.

Wojtek pomagał przy opracowaniu koncepcyjnym Szerpy oraz napisał teksty z zakresu Wiedzy i Tematów, jak również opisał metodę Rzeczywistość globalna.

csm_Falko_259b2c3aec.jpg.pagespeed.ce.A2OPEHIjAw

Falko Reichardt

jest dyrektorem Międzynarodowego Centrum Studiów i Spotkań im. Dietricha Bonhoeffera w Szczecinie oraz trener PNWM. W swojej pracy zajmuje się historyczno-polityczną edukacją w międzynarodowym kontekście i współpracy transgranicznej. W wyniku studiów historycznych odkrył swoją miłość do Polski i do polsko-niemieckich wymian, dlatego w 2007 r. Falko przeprowadził się do Polski. Od tego czasu zrealizował ponad 100 polsko-niemieckich spotkań młodzieży i nigdy nie stracił wiary w sens zmieniania świata.

Zagadnieniem zrównoważonego rozwoju Falko zajmuje się od wielu lat i, prawdopodobnie jak w przypadku wielu osób, często jest rozdarty i powoduje to jego rozterki. Z jednej strony Falko uprawia warzywa w swoim ekologicznym ogrodzie, ale z drugiej strony z powodów służbowych często jeździ autem.

Niezależnie czy jego spotkanie młodzieży dotyczy historii, demokracji, muzyki czy teatru, zrównoważony rozwój jest (prawie) zawsze ważnym aspektem. Patrząc w krótkiej perspektywie międzynarodowa wymiana jest niekoniecznie neutralna pod względem śladu węglowego. Jednak warto zauważyć, że jeśli uczestnicy zmieniliby coś w duchu zrównoważonego rozwoju, w długiej perspektywie bylibyśmy bliżej kompensacji emisji CO2.

Falko opisał metody ForesTRY i Szczyt klimatyczny.

Opracowanie redakcyjne

csm_Heike_small_hoch20x25_6907960d32.jpg.pagespeed.ce.oAGk1EidLx

Heike Kleinschmidt

obecnie znów mieszka w Zgorzelcu (Görlitz), który nazywa „miastem mostów”, tam pracuje z młodzieżą. Ale opowiadając od początku: Ren, Wisła, Łaba, Nysa – Wisła, Ren, Nysa! To właśnie te rzeki wyznaczały trasę podróży i przygód Heike: raz była przebrana za drzewo i protestowała przeciw wykarczowywaniu lasów, następnie pracowała w Kolonii jako rikszarz, później była wolontariuszką w mieście, w którym znajduje się Pałac Kultury, studentką pedagogiki inkluzyjnej w kraju Środkowej Europy i wreszcie praktykantką w warszawskim biurze PNWM, a tym samym miała okazję współtworzyć Szerpę.

Heike pracowała nad redakcją i korektą tekstów niemieckojęzycznych, a także obsługiwała CMS dla Szerpy, TYPO3. Ponadto koordynowała pracę redaktorów.

csm_Weronika_small_hoch20x25_128d56064c.jpg.pagespeed.ce.hkjNrApiJb

Weronika Kopernok

była praktykantka PNWM w referacie koordynacji, studentka Dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz Stosunków międzynarodowych. Zdobywała również doświadczenie, pomagając m. in. przy organizacji projektów z zakresu edukacji ekologicznej, odbywających się w ramach Polskiej Prezydencji w 2011 roku.

Weronika wychowana została w przeświadczeniu, że należy żyć tak, aby miejsca na Ziemi starczyło dla wszystkich – ludzi, zwierząt i roślin – i to na długie lata. Konsekwentnie stara się trzymać tej myśli i zarażać innych ideą „zrównoważonego” życia.

Weronika pracowała nad redakcją i korektą tekstów polskojęzycznych.

Tłumaczenie

Sandra Ewers i Ewa Gołota przetłumaczyły artykuły na język polski i niemiecki.

Opracowanie graficzne

Wsparcie finansowe