Czcionka
de

Tematy


Photo by Brockley Market / CC BY

Wyważona dieta w Państwa projektach

Kto choć raz wybrał się na wędrówkę lub wspinaczkę, wie jak ważne jest wtedy odpowiednie i regularne odżywianie. Spożywanie pokarmów wysokoenergetycznych i częste picie to podstawowe zasady, o których nie wolno zapominać uczestnikom ekspedycji. Nasz Szerpa pomoże Państwu w skompletowaniu odpowiedniego i zróżnicowanego zestawu, z którego będą mogli Państwo czerpać merytoryczne pożywienie podczas wędrówki przez projekt. Przedstawione tu treści są niejako zbiorem wskazówek doradcy ds. odżywiania i mogą służyć jako pomoc przy wyborze tematów poruszanych podczas Państwa projektu młodzieżowego. Pożywienie, które Państwu proponujemy, jest różnorodne i obfite: tematyczne aspekty edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR) są z jednej strony często upraszczane i sprowadzane do ekologii i ochrony środowiska, z drugiej zaś postrzega się je jako zbyt obszerne, niejasne i skomplikowane. Pewne w tym wszystkim jest jednak to, że EZR obejmuje bardzo szerokie spektrum tematów.

Kryteria ogólne

Przedstawione poniżej cztery kryteria pomogą Państwu w uporządkowaniu posiadanej już wiedzy. Mają one również kluczowe znaczenie dla merytorycznego przygotowania projektu:

  • Doświadczenie zależności pomiędzy lokalnymi działaniami a przemianami globalnymi

Centralnym punktem EZR jest konfrontacja z przyczynami, skutkami i rozwiązaniami globalnych problemów. Nie należy się jednak zajmować abstrakcyjnymi, problematycznymi kwestiami światowego rozwoju. Trzeba raczej rozejrzeć się w swoim bezpośrednim otoczeniu i uświadomić sobie, jakie znaczenie mają dla nas sprawy pozornie dalekie.

  • Wybór tematu o znaczeniu długofalowym

EZR skupia się na długofalowym kształtowaniu przyszłości. Wypływa to z przekonania, że edukacja powinna być czymś więcej, niż tylko zwalczaniem aktualnych problemów dnia codziennego. Dlatego należy wybierać takie tematy, które dotyczą powtarzającego się problemu, bądź wiążą się z jakimś zadaniem długoterminowym.

  • Poszerzanie i różnicowanie wiedzy

Przy opracowywaniu danego tematu ważna jest możliwość oparcia się na istniejącej szczegółowej wiedzy, oraz możliwość korzystania z odpowiednich materiałów. Posiadanie solidnej wiedzy pozwala uniknąć ezoteryki, dogmatyki oraz obstawania przy własnym zdaniu. Jest to także punkt wyjścia do pasjonujących, kompleksowych i kontrowersyjnych dyskusji.

  • Budzenie i wzmacnianie potencjału zaangażowania społecznego

Zrównoważony rozwój to koncepcja rozwojowa. Uczestnicy projektu powinni więc dowiedzieć się, co można by było zrobić inaczej. Praca nad danym tematem powinna zaowocować motywacją do zaangażowania się i do podjęcia aktywności. Jeśli chcemy zbudować sprawiedliwy świat, nie możemy zapominać o solidarności.

Główne tematy

Podział tematów odpowiada trzem elementom zrównoważonego rozwoju. Wymiar ekonomiczny wiąże się przede wszystkim z podejmowaniem działań, wymiar społeczny to głównie analiza aspektów normatywnych. Wymiar ekologiczny natomiast pełni funkcję spajającą te dwa elementy. Taki podział ma wiele zalet, ponieważ pozwala na wyodrębnienie wieloaspektowych tematów głównych, którymi można zajmować się podczas projektu.