Czcionka
de

Kultura i zrównoważony rozwój

Zdjęcie: Matthias Weber/photoweber.de

 

„Kultura jest fundamentem naszych społeczeństw. Jest katalizatorem przemian, skłania nas do stawiania pytań o nasz styl życia, pomaga nam wywoływać zmiany, których chcemy doświadczać”.

(Mariya Gabriel, komisarz UE ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży)

Czwarty wymiar zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój skupia się zazwyczaj na trzech wymiarach: środowiskowym, ekonomicznym i społecznym. Istotny jest jeszcze czwarty element – kultura, który przez wiele lat nie był brany pod uwagę w procesie osiągania celów zrównoważonego rozwoju.

W końcu jednak doceniono kulturę na tyle, że uznana została za czwarty wymiar, który przenika wszystkie trzy podstawowe.

Kultura stanowi integralną część zrównoważonego rozwoju. Umożliwia zrozumienie strategii i działań podejmowanych w procesie wdrażania celów i jest łącznikiem pomiędzy poszczególnymi wymiarami zrównoważonego rozwoju. Kultura jest podstawą każdej transformacji społecznej i osobistej oraz narzędziem nauki życia w świecie i rozumienia go.

Kultura dla zrównoważonego rozwoju

Dzięki szeroko rozumianej kulturze możemy przyczyniać się do osiągania celów zrównoważonego rozwoju. Dzieje się to poprzez rozwijanie świadomości, edukację, kształtowanie wrażliwości i poczucia współodpowiedzialności. To kluczowe czynniki w dążeniu do bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego świata.

Kultura i polityka kulturalna są niezbędne dla osiągnięcia co najmniej 9 z 17 celów zrównoważonego rozwoju.

Poprzez sztukę i kulturę możemy poruszać tematykę wyzwań globalnych, angażować się oraz inspirować innych do poszukiwań twórczych odpowiedzi na ważne pytania.

Jak kultura może wesprzeć realizację poszczególnych celów zrównoważonego rozwoju?
Źródło: Stormy times – Nature and humans : cultural courage for change : 11 messages for and from Europe

Kultura i sztuka podczas międzynarodowych spotkań młodzieży

Podczas wymiany międzynarodowej można realizować z młodzieżą działania twórcze. Młodzi ludzie opowiadają językiem sztuki o tym, co dla nich ważne. Wspólne inicjatywy artystyczne (np. performans, happening, wystawa) uwrażliwiają na daną problematykę i tworzą przestrzeń do rozmowy. Sztuka może prowokować do myślenia, zaangażowania oraz inicjowania zmian.

Innym pomysłem na poruszenie tematyki zrównoważonego rozwoju może być wspólne obejrzenie dzieł sztuki zaangażowanej i refleksja na temat przedstawianych w nich zjawisk społecznych lub ekologicznych.

Dzięki działaniom artystycznym młodzi ludzie rozwijają swoje kompetencje twórcze i społeczne, takie jak myślenie krytyczne lub radzenie sobie ze złożonością świata.