Czcionka
de

Środowisko


Photo by llee_wu / CC BY

W samym środku zrównoważonego rozwoju

Środowisko naturalne stanowi podstawę naszego życia i tym samym znajduje się w centrum zrównoważonego rozwoju. Nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych powoduje, że coraz bardziej zauważamy zmiany zachodzące w środowisku oraz zagrożenia w dostępie do przyrody i zasobów naturalnych dla naszych przyszłych pokoleń.

Zależność zrównoważonego rozwoju i środowiska

Trzy główne elementy wpływające na zmiany w środowisku:

1.produkcja przemysłowa, zużywająca duże ilości zasobów naturalnych,
2.technologie zanieczyszczające środowisko i zwiększające konsumpcję,
3.rosnąca w szybkim tempie konsumpcja.

Możemy bez trudu wymienić liczne przykłady działań, o których wszyscy słyszymy w mediach. Ekolodzy ciągle ostrzegają nas przed wylesieniem powierzchni Ziemi oraz przed wyginięciem zwierząt i roślin – innymi słowy – przed utratą bioróżnorodności, zmianami klimatycznymi, degradacją zasobów wody pitnej, rosnącym zanieczyszczeniem powietrza itp. Wszystkie te tematy są ważne dla życia na Ziemi w dniu dzisiejszym, ale jednocześnie są one równie istotne dla naszej przyszłości. Już dziś wiele gatunków zwierząt i roślin możemy zobaczyć jedynie w ogrodach zoologicznych, na zdjęciach lub w muzeach. W przyszłości, lista organizmów już niespotykanych będzie najprawdopodobniej jeszcze dłuższa. Jakie działania podejmujemy, aby pozostawić przyszłym pokoleniom wystarczające i czyste zasoby wody pitnej oraz żyzne tereny uprawne?

W ramach edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju mogą Państwo poruszać różne tematy ważne z punktu widzenia środowiska i tym samym poszukiwać odpowiedzi na te i inne pytania.

Przy szeroko dyskutowanym temacie ekosystemu można zaproponować interesujące powiązanie z tematem gospodarki. Jako wprowadzenie do tego zagadnienia może służyć audycja Pavana Sukhdeva na TED-Talks. Więcej informacji i podpowiedzi znajdą Państwo w publikacji Spotkanie młodzieży z przyszłością.