Czcionka
de

Wiedza


Photo by Ylanite Koppens / CC BY

 

Podstawowy pakiet informacyjny

Projekt, podobnie jak ekspedycja wysokogórska wymaga nie tylko starannego przygotowania, ale także znajomości okolicy. Szerpa, który towarzyszy uczestnikom wyprawy, musi doskonale znać region, na którego terenie się znajduje. Powinien umieć wskazać charakterystyczne punkty krajobrazu i posiadać mapę, która ułatwi mu orientację. Przedstawione tu materiały można porównać z mapą topograficzną – znajdą tu Państwo ważne współrzędne, które ułatwią Państwu orientację w obszarze edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR). Zanim wyruszą Państwo w podróż, powinni Państwo zapoznać się z globalnymi wymaganiami i teoretycznymi podstawami EZR, a także z zasadami pracy projektowej.

Dwa pierwsze podpunkty skrywają informacje o tym, jakie przekonania i podstawowe założenia leżą u podstaw definicji zrównoważonego rozwoju i EZR.

 

Planowanie projektu z Szerpą

Wprowadzenie standardów zrównoważonego rozwoju do spotkania młodzieży jest praktycznym odbiciem i realizacją ideałów i wartości, które przekazywane są podczas projektu. Wbrew powszechnym opiniom zrównoważone rozwiązania są często bardziej ekonomiczne i umożliwiają oddziaływanie na bezpośrednie i dalsze otoczenie.

Szerpa pomoże Państwu dobrze zaplanować projekt i zaprezentuje zasady, które mają kluczowe znaczenie przy realizacji założeń zrównoważonego rozwoju w spotkaniach młodzieży. Wyposażymy przy tym Państwa w przewodnik o organizacji spotkań młodzieży zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju oraz w listę kontrolną. Te środki pomocy mogą Państwu służyć jako praktyczna skarbnica pomysłów w zakresie konkretnej realizacji zasad zrównoważonego rozwoju podczas spotkania młodzieży. Listę kontrolną można także wykorzystać jako narzędzie do sprawdzenia, które części spotkania zostały zorganizowane w duchu zrównoważonego rozwoju, a które wymagają wprowadzenia zmian.

W zakładce Praca z grupą znajdą Państwo podstawowe informacje na temat organizacji i przeprowadzania międzynarodowych projektów młodzieżowych.