Czcionka
de

Ewaluacja spotkań młodzieży

Po co w ogóle ewaluacja?

„Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów”. (Albert Einstein)

Ewaluacja jest nieodłącznym etapem realizacji projektu – służy jego podsumowaniu i zazwyczaj wymagana jest do rozliczenia dotacji. Zachęcamy jednak do spojrzenia na ten temat szerzej.

Dzięki ewaluacji mogą Państwo uzyskać ważne i wartościowe informacje na temat swojej pracy i dowiedzieć się, jak projekt został odebrany przez osoby, które biorą w nim udział. Te informacje pomagają zrozumieć, co warto rozwijać w przyszłości, a co trzeba zmienić lub skorygować. Pozwala to podnosić jakość projektów, a także rozwijać własny warsztat edukatorski. Dzięki temu mogą Państwo poczuć więcej satysfakcji z pracy.

Ewaluacja w praktyce

Ewaluacja jest zbieraniem danych jakościowych i ilościowych, ich analizą oraz interpretacją w kontekście zdefiniowanych wcześniej celów i założeń projektu. Proces ewaluacji może uwzględniać także inne istotne dla Państwa informacje. Poniżej znajduje się lista przykładowych tematów.

Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje ewaluacji: bieżącą i końcową. Celem pierwszej jest monitorowanie zaplanowanych działań i ich ewentualna modyfikacja. Druga służy podsumowaniu projektu i wyciąganiu wniosków na przyszłość.

Tematy ewaluacji

W trakcie ewaluacji można odnosić się do różnych aspektów projektu, takich jak:

  • Cel: W jakim stopniu został zrealizowany cel projektu? Na ile zostały osiągnięte indywidualne cele osób uczestniczących w projekcie?
  • Metody pracy: Jaki wpływ na proces miał dobór metod pracy? Czy metody były różnorodne? Czy uwzględniały możliwości i style uczenia się poszczególnych osób? Jak zostały wdrożone?
  • Treści i wiedza: Czy zostały poruszone wszystkie ważne tematy? Czy i na ile osoby uczestniczące w projekcie podniosły swoją wiedzę w zakresie tematu projektu?
  • Kompetencje: Czy osoby uczestniczące w projekcie rozwinęły swoje kompetencje? Czy potrafią wykorzystać nową wiedzę i kompetencje w codziennym życiu?
  • Grupa i relacje: Jak osoby uczestniczące w projekcie czuły się w grupie? Czy miały możliwość włączyć się aktywnie w działania? Czy mogły zaspokajać swoje podstawowe potrzeby (np. bezpieczeństwa, komfortu czy ruchu)? Czy osoby ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi zostały uwzględnione w projekcie?
  • Zarządzanie projektem: Jak przebiegała współpraca w zespole? Jak poszczególne działania zostały zorganizowane w czasie? Jak wykorzystany został budżet?
  • Poszerzanie i rozwój kompetencji osób prowadzących zajęcia: Jakie kompetencje, wiedza i doświadczenie osób prowadzących zajęcia były szczególnie przydatne podczas realizacji projektu? Jakich zabrakło? Jakie kompetencje chcą rozwijać w przyszłości? Co było trudne dla osób prowadzących zajęcia? Co mogłoby być dla nich wsparciem w przezwyciężaniu tych trudności?

Metody ewaluacji i praktyczne wskazówki

Dobrze jest dostosować metody ewaluacji do możliwości i potrzeb grupy docelowej. Nie zawsze ankieta jest najlepszym wyborem. Szczególnie w pracy z dziećmi i młodzieżą lepiej sprawdzą się bardziej aktywne, angażujące metody. W naszej Pomysłodzielni na hasło „ewaluacja” znajdą Państwo kilkadziesiąt metod, które można wykorzystać w pracy z grupą. Warto korzystać z różnorodnych metod, w tym także ewaluacji anonimowej.

Polecamy praktyczne narzędzie, jakim jest Ewaluacja Międzynarodowych Spotkań Młodzieży i-EVAL. Dzięki tej stronie możemy przeprowadzać anonimowe ankiety i uzyskiwać informacje od osób uczestniczących w projekcie.

Podczas przeprowadzania ewaluacji należy zadbać o bezpieczną, pozbawioną ocen przestrzeń dla każdej wypowiadającej się osoby. Ważna jest także przejrzystość, polegająca na informowaniu uczestniczek i uczestników o tym, w jakim celu zbierane są dane i jak zostaną wykorzystane.

Poza ewaluacją z udziałem grupy dobrą praktyką jest także ewaluacja w zespole prowadzącym. Regularne spotkania umożliwiają omówienie bieżących spraw i aktualizację działań w oparciu o wyniki ewaluacji oraz refleksję na temat pracy zespołowej.