Czcionka
de

Zrównoważony rozwój w spotkaniach młodzieży


Photo by Alex Indigo / CC BY

 

Zmiana zaczyna się od spotkania

Wielu z nas postrzega kraj Szerpów jako krainę dziewiczej i miejscami dzikiej przyrody. Jednak nasz nowoczesny styl życia oddziałuje także na Himalaje. Ocieplenie klimatu powoduje topnienie lodowców, a dziesiątki tysięcy wspinaczy wysokogórskich rok rocznie pozostawiają w górach zużyty sprzęt i przeróżne odpady. Nie dziwi więc już fakt, że Mount Everest uważany jest dziś za najwyżej położone wysypisko śmieci na świecie.

Niestety również uczestnicy spotkań młodzieży produkują odpady i ścieki, zużywają prąd i benzynę z surowców kopalnych i tym samym przyczyniają się do ocieplenia klimatu. Nasz Szerpa pomoże Państwu w przygotowaniu Państwa projektu w taki sposób, aby spełniał on kryteria zrównoważonego rozwoju. Bardzo ważne jest, by spotkania młodzieży, które poruszają tematy z zakresu zrównoważonego rozwoju były organizowane zgodnie z jego zasadami. W przeciwnym razie uczestnicy będą postrzegać je jako pozbawione wiarygodności i autentyczności.

Jak wygląda zatem spotkanie młodzieży, zorganizowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju? Jakie musi spełniać kryteria, aby zasłużyć na miano „zrównoważonego”? Aby się tego dowiedzieć, musimy odpowiedzieć na trzy pytania:

1.Czy nasze działanie podczas spotkania redukuje ślad ekologiczny?
2.Czy nasze działanie podczas spotkania wspiera możliwości dobrobytu dla wszystkich?
3.Czy nasze działanie podczas spotkania wzmacnia partycypację wszystkich uczestników w procesach decyzyjnych?

Jeśli na wszystkie trzy pytania mogą Państwo odpowiedzieć twierdząco, możemy z pełną świadomością określić Państwa projekty jako „maksymalnie zrównoważone“. Brawo! Jest to jednak przypadek idealny, rzeczywistość często mniej lub bardziej odbiega od niego. Nasz Szerpa pomoże Państwu zbliżyć się do ideału – zrealizować założenia edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz zredukować ślad ekologiczny Państwa spotkania.

Organizacja spotkania neutralnego klimatycznie

Nawet jeśli rzeczywiście zastosują się Państwo do powyższych wskazówek, może nie udać się całkowicie uniknąć pozostawienia śladu ekologicznego. Jednakże mogą Państwo podjąć kroki, aby zneutralizować obciążenie środowiska i negatywne oddziaływanie na mieszkańców innych krajów. Stan równowagi mogą Państwo uzyskać działając na rzecz środowiska, np. sadząc drzewo. Taką akcję, służącą kompensacji klimatycznej, można zorganizować samodzielnie albo zlecić jej realizację organizacji zewnętrznej. Natomiast przy pomocy metody Ślad ekologiczny mogą Państwo wraz z uczestnikami sprawdzić, czy Państwa spotkanie rzeczywiście realizowane jest zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ewentualne zmiany mogą Państwo zaplanować, korzystając z metody Szczyt klimatyczny.

Do pobrania

Szerpa wyposaży Państwa w przewodnik o organizacji spotkań młodzieży zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju oraz Lista kontrolna. Te środki pomocy mogą Państwu służyć jako praktyczna skarbnica pomysłów w zakresie konkretnej realizacji zasad zrównoważonego rozwoju podczas spotkania młodzieży.