Czcionka
de

Jak przygotować spotkanie młodzieży zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju?

Zdjęcie: Agnieszka Budek

 

Szerpa prowadzi Państwa wąską ścieżką na szczyt. Wspinaczka jest wyczerpująca, ale nagrodą za wysiłek są widoki zapierające dech w piersiach. Jednak i tu widać ślady pozostawione przez człowieka: plastikowe butelki czy porzucony sprzęt wspinaczkowy.

Zmiana zaczyna się od spotkania

Międzynarodowe spotkania młodzieży również pochłaniają zasoby i pozostawiają ślady: choćby z powodu podróży samochodem lub samolotem, zakwaterowania czy pożegnalnego grilla. Mają jednak ogromną wartość i dlatego trzeba je realizować, tylko w sposób (bardziej) zrównoważony, z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych.

Zbyt skomplikowane? Nasz Szerpa wskaże Państwu drogę za pomocą trzech pytań.

 1. Dawanie przykładu: Czy zrównoważony rozwój ma istotne znaczenie podczas spotkania?
 2. Transparentność: Czy omawiają Państwo te aspekty spotkania, które odpowiadają zasadom zrównoważonego rozwoju, ale również i takie, które są niezgodne z tymi zasadami?
 3. Działanie: Czy młodzi ludzie dowiedzą się podczas spotkania, jak postępować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, i czy będą potrafili sami tak działać?

Jak to działa w praktyce?

Dawanie przykładu oznacza uwzględnianie zasad zrównoważonego rozwoju podczas organizowania i prowadzenia spotkań.

 • Czy do miejsca, gdzie odbywa się spotkanie, można łatwo dojechać środkami transportu publicznego lub, w przypadku dużych grup, wspólnym autokarem?
 • Czy wyżywienie składa się w większości z dań wegetariańskich? Czy posiłki składają się z żywności ekologicznej, lokalnej oraz żywności z krótkim łańcuchem dostaw?
 • Czy ośrodek, w którym odbywa się spotkanie, zwraca uwagę na zrównoważony rozwój? W jaki sposób pozyskuje energię elektryczną i cieplną oraz jak gospodaruje odpadami? Czy współpracuje z partnerami w regionie? Czy dba o ochronę i promocję kultury lokalnej? Czy zwraca uwagę na równość?
 • Czy ceny są umiarkowane, tak aby wszyscy zainteresowani mogli sobie pozwolić na udział w spotkaniu? Czy możemy jakoś zadbać o udział osób, które nie mogą sobie pozwolić na udział w spotkaniu z przyczyn finansowych (np. poprzez dofinansowanie lub w zamian za pomoc przy organizacji spotkania)?

Szczególnie gdy treścią spotkania jest zrównoważony rozwój, trzeba pamiętać, by nie tylko o nim mówić, lecz demonstrować to, czego uczymy, poprzez sposób, w jaki żyjemy. Taka postawa jest też nazywana podejściem całościowym (Whole Institution Approach). A jeśli nawet zrównoważony rozwój nie jest głównym tematem spotkania, to nadal można realizować jego cele, dając świadectwo poprzez własne zachowanie i sposób organizacji spotkania.

Drugi punkt dotyczy podejmowania dyskusji zarówno na temat tych aspektów spotkania, które odpowiadają zasadom zrównoważonego rozwoju, jak i tych, które tych warunków nie spełniają.

Oto przykłady:

 • Jak można jeszcze przed rozpoczęciem spotkania zachęcić uczestników i uczestniczki do przyjazdu środkami transportu publicznego, a następnie już w trakcie seminarium powiązać to np. z ochroną klimatu?
 • Jak można w miejscu spotkania podjąć temat wyżywienia i rozmawiać o wyborach żywieniowych i ich wpływie na rozwój i środowisko?
 • Jak zorganizować zwiedzanie ośrodka połączone z odkrywaniem przykładów pozytywnego wpływu na zrównoważony rozwój, takich jak np. ogniwa fotowoltaiczne, domek zbudowany z gliny czy półka z produktami regionalnymi?
 • W jaki sposób przeprowadzić kolejną wymianę, by jeszcze bardziej uwzględniała cele zrównoważonego rozwoju? Jak osoby uczestniczące mogą w tym pomóc? To pytania, które można zadać pod koniec spotkania.

Trzeci punkt to umożliwienie młodym ludziom przejścia do konkretnego działania. Młodzież dowiaduje się, jak można postępować, by przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju. Warto stworzyć warunki do tego, żeby mogli od razu wykorzystać nową wiedzę i informacje w praktyce.

Na przykład:

 • Dzięki metodzie „Odcisk dłoni” młodzi ludzie mogą planować i podejmować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 • Pro Action Café” w języku angielskim może przydać się do opracowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, które będą realizowane w trakcie lub po zakończeniu spotkania.
 • Warto omówić z młodymi ludźmi ich wpływ na politykę. Bo w ostatecznym rozrachunku do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju nie wystarczy zmiana indywidualnych zachowań, ale potrzebne są regulacje prawne. Mogą Państwo wykorzystać metodę „Śladu ekologicznego” jako uzupełnienie przedstawionych powyżej propozycji. Przy jej pomocy da się obliczyć, ile zasobów zużywamy w związku z prowadzonym przez nas stylem życia, i zobaczyć jego wpływ na środowisko i innych ludzi. Ważne jest, żeby nie zatrzymać się na tym kroku, tylko zastanowić się nad możliwymi zmianami i podkreślać rolę systemu. i porozmawiać o tym, że pojedyncze osoby nie mogą ponosić całej odpowiedzialności, niezbędne są bowiem zmiany systemowe.

Przewodnik i listy kontrolne

Szerpa udostępnia także „Przewodnik po zrównoważonym rozwoju na spotkaniach młodzieży” oraz listę kontrolną. Można je wykorzystać jako zbiór praktycznych pomysłów ułatwiających organizację spotkania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.