Czcionka
de

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w praktyce

Szerpa to nasz serwis internetowy poświęcony edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR).
W jego ofercie znajdą Państwo podstawowe informacje, tematy, metody
i przykłady projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju, które zainspirują
Państwa do zajęcia się tym aspektem podczas międzynarodowych spotkań
młodzieży. Szerpa będzie towarzyszył Państwu na drodze do spotkania i dialogu
pomiędzy młodymi ludźmi z Polski, Niemiec i innych krajów.

Dlaczego właściwie nasz serwis internetowy
nazywa się Szerpa?

Szerpowie to himalajskie plemię, które pełniąc funkcję przewodników, zwiadowców i tragarzy, służy pomocą innym ludziom.
Mianem Szerpów określa się również wysłanników i mediatorów,
którzy podczas międzynarodowych spotkań na wysokim szczeblu pośredniczą w kontaktach między politykami. Często działają oni zakulisowo i wypracowują projekty kompromisów i umów.

Nasz Szerpa podpowie Państwu, w jaki sposób można realizować
EZR w ramach spotkań młodzieży. Nazwa Szerpa podkreśla jego
rolę wspierającą. Będzie on towarzyszył Państwu podczas projektu
młodzieżowego i dostarczy Państwu materiałów i wiedzy.

Impulsy do refleksji

EZR ma duży potencjał i spotyka się ze szczególnym
zainteresowaniem młodzieży. Przedstawione tu informacje i metody są swego rodzaju impulsami, które mogą stać się tematycznymi i metodycznymi elementami każdego spotkania młodzieżowego.

Zebrane tu informacje mogą służyć także jako zachęta do refleksji i zgłębiania tematu. Nie trzeba jednak organizować projektu tylko i wyłącznie na temat zrównoważonego rozwoju. Owocna będzie już sama krytyczna analiza własnych działań.