Czcionka
de

Aktywne metody uczenia się

Zdjęcie: Matthias Weber/photoweber.de

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju wpisuje się w koncepcję aktywnego uczenia się, wykorzystując metody edukacji pozaformalnej. Ważne jest przy tym nie tylko zdobycie nowej wiedzy, ale także zaangażowanie emocjonalne i podjęcie działania (po ang. 3H – head, heart, hands – głowa, serce, ręce). Ta koncepcja nazywana jest edukacją holistyczną

Można przy tym stosować takie metody i narzędzia, jak burza mózgów, praca w grupach, dyskusje, zabawy, gry symulacyjne i grywalizacja, materiały audiowizualne, media. Ważnym elementem każdego ćwiczenia jest refleksja nad łączeniem nowych informacji i doświadczeń z posiadaną już wiedzą oraz wykorzystaniem jej w praktyce.

W procesie uczenia się ważne są nie tylko metody, ale także podejście osoby prowadzącej (p. Rola osoby dorosłej) i świadomość procesów grupowych.