Czcionka
de

Aktywne metody uczenia się


Photo by Brian & Jaclyn Drum / CC BY

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju wpisuje się w koncepcję aktywnego uczenia się, wykorzystując metody edukacji pozaformalnej. Ważne jest przy tym nie tylko zdobycie nowej wiedzy, ale także zaangażowanie emocjonalne i podjęcie działania (po ang. 3H – head, heart, hands – głowa, serce, ręce). Ta koncepcja nazywana jest edukacją holistyczną

Można przy tym stosować takie metody i narzędzia, jak burza mózgów, praca w grupach, dyskusje, zabawy, gry symulacyjne i grywalizacja, materiały audiowizualne, media. Ważnym elementem każdego ćwiczenia jest refleksja nad łączeniem nowych informacji i doświadczeń z posiadaną już wiedzą oraz wykorzystaniem jej w praktyce.

W procesie uczenia się ważne są nie tylko metody, ale także podejście osoby prowadzącej (p. rola osoby dorosłej) i świadomość procesów grupowych.

Dobór odpowiedniego sprzętu

Poniżej znajdują się przykłady metod, które mogą Państwo wykorzystać w pracy z młodzieżą. Przedstawiony tu materiał można przyrównać do wyposażenia, które przygotowuje Szerpa dla wspinaczy górskich – to tutaj znajdują się ważne narzędzia, umożliwiające realizację treści EZR.

Przedstawione metody zostały dostosowane do potrzeb spotkań młodzieży oraz opracowane i wypróbowane przez osoby organizujące spotkania i prowadzące zajęcia z młodymi ludźmi.

Wybierając metodę, warto zadać sobie poniższe pytania:

  • Jaki jest cel spotkania/warsztatu? Czy dana metoda pomoże mi go osiągnąć? Na ile zachęci ona młodzież do pracy na rzecz zrównoważonego społeczeństwa?
  • Czy dana metoda jest odpowiednia dla mojej grupy docelowej? Czy jest dostosowana do jej potrzeb? Czy będzie dla niej ciekawa i angażująca?
  • Czy poszczególne metody odnoszą się do różnych obszarów związanych z uczeniem się: poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego?
  • Czy mam potrzebne zasoby (czas, materiały, doświadczenie)?

W „Pomysłodzielni” można wyszukać metody prowadzenia zajęć na temat zrównoważanego rozwoju, wpisując hasło EZR. Można też dodać własną sprawdzoną metodę (p. zakładka „Prześlij metodę”).

Inne polecane bazy metod w języku polskim:

Polecane bazy metod w języku niemieckim.