Czcionka
de

Metody


Photo by Brian & Jaclyn Drum / CC BY

 

Dobór odpowiedniego sprzętu

Przedstawiony tu materiał można przyrównać do wyposażenia, które przygotowuje Szerpa dla wspinaczy górskich – tu znajdą Państwo ważne narzędzia, umożliwiające właściwe korzystanie z edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR). Przed rozpoczęciem pracy nad projektem powinni Państwo zapoznać się z metodami EZR. Wszystkie zaprezentuje Państwu Szerpa, a do tych najczęściej używanych dołączy także instrukcję obsługi, którą powinni Państwo przeczytać, zanim skorzystają Państwo z jego propozycji.

Nauczanie sytuacyjne

Spotkania młodzieży są doskonałą okazją do realizacji treści i celów EZR. Najlepsze rezultaty można osiągnąć poprzez świadomy dobór metod. Metody te tworzą trzon tzw. nauczania sytuacyjnego, które z kolei stanowi podstawę dobrej EZR. Najważniejsze założenia tej koncepcji nauczania są następujące:

  • Przekazywanie wiedzy nie może się odbywać wyłącznie na linii pedagog – młodzież. Ważna jest dyskusja o znaczeniach i postrzeganiu pewnych faktów i wydarzeń itd.
  • Społeczny kontekst nauczania ma kluczowe znaczenie dla wypracowania koncepcji pedagogicznej.
  • Młodzież powinna w miarę możliwości znajdować odniesienia do swojego dnia codziennego.
  • Proces nauczania powinien wychodzić od problemów, przedstawianych w kontekście rzeczywistych sytuacji.
  • Ważne jest ukazanie młodzieży, jak i gdzie może ona zastosować zdobytą wiedzę.
  • Młodzież powinna podjąć refleksję nad zdobytą wiedzą i procesem nauczania, ponieważ pozwala im to dostrzec znaczenie procesu i rezultatu.
  • Najważniejszymi formami nauki są: uczenie się we współpracy, uczenie się w grupie, wymiana i uczenie się w formie projektów.

Właściwa metoda we właściwym czasie

Międzynarodowe spotkanie młodzieży można porównać do trwającej wiele dni wędrówki na szczyt. Pokonując trasę, wiodącą ku poznaniu siebie nawzajem, ku szczęśliwemu zwieńczeniu projektu, członkowie grupy miewają zmienne nastroje, zmieniają się także zasoby ich energii. Szczegółowe informacje na temat dynamiki grupy znajdą Państwo tutaj. Natomiast jaką metodę wybrać w danej fazie grupowej dowiedzą się Państwo tutaj.

Przedstawione metody zostały dostosowane do potrzeb spotkań młodzieży oraz opracowane i wypróbowane wspólnie z nami przez organizatorów spotkań młodzieży podczas cyklu seminariów Spotkanie młodzieży z przyszłością.