Czcionka
de

Praca z grupą


Photo by hjhipster / CC BY

Przewodnik pomocny przy prowadzeniu grupy
Każda grupa to żywy i dynamiczny organizm, który może niejednokrotnie zaskoczyć prowadzących spotkanie. Ale jednocześnie grupa to osoby, z którymi mogą Państwo rozmawiać, które mogą Państwo zrozumieć i zainspirować – a przede wszystkim – którym mogą Państwo towarzyszyć.

Na wstępie przekazujemy więc Państwu informacje na temat dynamiki grupy, które pozwolą Państwu poznać specyfikę procesów grupowych, zasady ich kształtowania i pomogą w odpowiednim przygotowaniu programu spotkania. Spotkania młodzieży wzmacniają zaangażowanie społeczne i uczą przejmowania odpowiedzialności np. za zrównoważony rozwój. Tutaj znajdą Państwo więcej informacji na temat wsparcia partycypacji w ramach projektów młodzieżowych. Międzykulturowość jest ważną cechą międzynarodowych spotkań młodzieży. Na pewno więc zetkną się z nią Państwo w swojej pracy projektowej. Ewaluacja spotkania młodzieży będzie dobrym krokiem wówczas, gdy będą Państwo chcieli wprowadzić w życie plany i pomysły, które zrodziły się podczas projektu, lub gdy zechcą Państwo ulepszyć swój warsztat projektowy.

Fazy grupowe

Umiejętność interpretacji zjawisk pogodowych jest bardzo ważna podczas ekspedycji górskiej. Pozwala ona przewidzieć nadchodzące zmiany i odpowiednio się na nie przygotować. Zmiany są także częścią procesów grupowych, a korzystając z odpowiedniego modelu można nauczyć się je interpretować, a następnie odpowiednio dostosować program spotkania w zależności od fazy, w której znajduje się grupa.

Czytaj więcej

Międzykulturowość

Spotkania z inną kulturą potrafią często zaskoczyć i zadziwić, jednak poznanie i zrozumienie, a także tolerowanie jej jako równoważnej jest podstawą skutecznej komunikacji i zapobiega stereotypizacji. Międzykulturowość może więc być rozumiana jako przestrzeń „między kulturami”. W tej przestrzeni obcy przestaje być obcym, a staje się kimś ciekawym, twórczym, wartościowym.

Czytaj więcej

Partycypacja

Wspieranie aktywnego uczestnictwa jest dążeniem do zakotwiczenia w świadomości społecznej konieczności wprowadzania zmian w duchu zrównoważonego rozwoju. Partycypacja w młodzieżowych projektach międzynarodowych to współudział organizatorów i uczestników we wszystkich elementach projektu.

Czytaj więcej

Ewaluacja

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do szerszego spojrzenia na ewaluację Państwa spotkań i do oceny ich różnych aspektów. Za pomocą ewaluacji możemy przeanalizować jakość naszego spotkania i tym samym stworzyć sobie bazę do rozwijania naszej pracy projektowej.

Czytaj więcej