Czcionka
de

Praca z grupą

Prowadzenie zajęć i praca z grupą

Wspólne projekty są jak górskie wyprawy. Trzeba się do nich przygotować i zaplanować je. W tym miejscu znajdą Państwo krótki przewodnik do pracy z grupą. Mamy nadzieję, że będzie on wsparciem w realizacji projektów i zajęć z młodymi ludźmi. Sposób prowadzenia zajęć powinien być spójny z wartościami, które leżą u podstaw edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Dlatego znajdują się w nim wskazówki dotyczące nie tylko dynamiki grupy i procesów grupowych, ale także roli osoby dorosłej, wrażliwości międzykulturowej i partycypacji młodzieży.

Grupa i procesy grupowe

Umiejętność interpretacji zjawisk pogodowych jest bardzo ważna podczas ekspedycji górskiej. Pozwala ona przewidzieć nadchodzące zmiany i odpowiednio się na nie przygotować. Zmiany są także częścią procesów grupowych, a korzystając z odpowiedniego modelu można nauczyć się je interpretować, a następnie odpowiednio dostosować program spotkania w zależności od fazy, w której znajduje się grupa.

Czytaj więcej

Wrażliwość międzykulturowa

Spotkania z inną kulturą potrafią często zaskoczyć i zadziwić, jednak poznanie i zrozumienie, a także tolerowanie jej jako równoważnej jest podstawą skutecznej komunikacji i zapobiega stereotypizacji. Międzykulturowość może więc być rozumiana jako przestrzeń „między kulturami”. W tej przestrzeni obcy przestaje być obcym, a staje się kimś ciekawym, twórczym, wartościowym.

Czytaj więcej

Partycypacja

Wspieranie aktywnego uczestnictwa jest dążeniem do zakotwiczenia w świadomości społecznej konieczności wprowadzania zmian w duchu zrównoważonego rozwoju. Partycypacja w młodzieżowych projektach międzynarodowych to współudział organizatorów i uczestników we wszystkich elementach projektu.

Czytaj więcej

Ewaluacja spotkań młodzieży

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do szerszego spojrzenia na ewaluację Państwa spotkań i do oceny ich różnych aspektów. Za pomocą ewaluacji możemy przeanalizować jakość naszego spotkania i tym samym stworzyć sobie bazę do rozwijania naszej pracy projektowej.

Czytaj więcej