Czcionka
de

Metody EZR

Poniżej znajdują się przykłady metod, które mogą Państwo wykorzystać w pracy z młodzieżą. Przedstawiony tu materiał można przyrównać do wyposażenia, które przygotowuje Szerpa dla wspinaczy górskich – to tutaj znajdują się ważne narzędzia, umożliwiające realizację treści EZR.

Przedstawione metody zostały dostosowane do potrzeb spotkań młodzieży oraz opracowane i wypróbowane przez osoby organizujące spotkania i prowadzące zajęcia z młodymi ludźmi.

Wybierając metodę, warto zadać sobie poniższe pytania:

  • Jaki jest cel spotkania/warsztatu? Czy dana metoda pomoże mi go osiągnąć? Na ile zachęci ona młodzież do pracy na rzecz zrównoważonego społeczeństwa?
  • Czy dana metoda jest odpowiednia dla mojej grupy docelowej? Czy jest dostosowana do jej potrzeb? Czy będzie dla niej ciekawa i angażująca?
  • Czy poszczególne metody odnoszą się do różnych obszarów związanych z uczeniem się: poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego?
  • Czy mam potrzebne zasoby (czas, materiały, doświadczenie)?

W „Pomysłodzielni” można wyszukać metody prowadzenia zajęć na temat zrównoważanego rozwoju, wpisując hasło EZR. Można też dodać własną sprawdzoną metodę (p. zakładka „Prześlij metodę”).

Inne polecane bazy metod w języku polskim:

Polecane bazy metod w języku niemieckim.

Odcisk dłoni

Dzięki tej metodzie młodzi ludzie mogą zaangażować się na rzecz zrównoważonego rozwoju i podjąć konkretne działania w swoich szkołach, organizacjach i miejscowościach. Jest ona odpowiednia dla osób, które już zajmowały się tematyką zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej

A dlaczego?

Metoda ta zachęca do dociekania pierwotnych przyczyn danego zjawiska. Można ją wykorzystać w pracy nad różnymi tematami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Pomaga zrozumieć złożoność zjawisk i ich konsekwencje.

Czytaj więcej

Dialog na 4 kąty

Metodę tę można wykorzystać jako otwarcie rozmowy na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem. Pomaga ona zobaczyć różnorodne opinie, uczy słuchania i rozmowy w duchu dialogu. Bardzo dobrze sprawdza się w przypadku tematów trudnych i kompleksowych. Można dostosować ją do własnych potrzeb.

Czytaj więcej

Ukryte elementy

„Ukryte elementy” to kreatywny i atrakcyjny sposób na pokazanie, jak może wyglądać świat i społeczeństwo funkcjonujące zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej

Fishbanks

Podczas gry uczestniczki i uczestnicy, wcielając się w rolę osób zarządzających zbiornikiem wodnym, poznają podstawy zrównoważonego rozwoju. Gra pozwala im lepiej zrozumieć specyfikę powiązań między aspektami środowiskowymi, gospodarczymi i społecznymi.

Czytaj więcej

ForesTRY

Podczas gry uczestniczki i uczestnicy, wcielając się w rolę osób zarządzających lasem gospodarczym, poznają podstawy zrównoważonego rozwoju. Bazująca na prowokacji gra pozwala im lepiej zrozumieć specyfikę powiązań między aspektami środowiskowymi, gospodarczymi i społecznymi.

Czytaj więcej

Szczyt klimatyczny

Międzynarodowe spotkania młodzieży są doskonałą okazją do wspólnego zajęcia się aspektami zrównoważonego rozwoju. Metoda ta umożliwia młodzieży aktywną analizę spotkania, w którym biorą udział, pod kątem (nie)zrównoważonego rozwoju oraz wypracowanie propozycji zmian, które pozwolą zorganizować następne spotkanie w sposób bardziej przyjazny dla klimatu, a więc bardziej zrównoważony.

Czytaj więcej

Warsztat przyszłości

Podczas debat o zrównoważonym rozwoju często pojawiają się katastroficzne scenariusze, dotyczące zmian klimatycznych i zanieczyszczenia środowiska. Prezentowane są złożone informacje, pojawia się też pytanie, co w ogóle można zrobić i kto powinien działać.

Czytaj więcej

Rzeczywistość globalna

Poznanie zależności rządzących światem oraz różnych standardów życia jest ważną częścią pracy nad zagadnieniem zrównoważonego rozwoju. Podczas tej gry uczestniczki i uczestnicy symulując handel światowy mogą odczuć na własnej skórze zależności pomiędzy krajami bogatymi i biednymi, uświadomić sobie istnienie globalnych powiązań oraz poznać ich przyczyny i konsekwencje.

Czytaj więcej

Kampanie, akcje i projekty

Celem tej metody jest wzmocnienie stopnia partycypacji młodych ludzi. Podczas przeprowadzania własnej kampanii, akcji lub projektu poznają i doświadczają oni na własnej skórze, że istnieją możliwości aktywnego uczestnictwa i kształtowania procesów społecznych.

Czytaj więcej

Krytyczny spacer po sklepach

Metoda jest symulacją spaceru po sklepach, podczas którego zostają przedstawione przykładowe warunki produkcji niektórych (ważnych dla młodzieży) produktów konsumpcyjnych.

Czytaj więcej

Ślad ekologiczny

Style życia są istotnym elementem realizacji zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym. Podstawą metody są osobiste doświadczenia młodych ludzi, którzy poprzez wymianę myśli analizują swoje style życia w formie interaktywnej. Dyskusja i refleksja pomaga im uświadomić sobie, jaki wpływ mogą wywierać na jakość życia innych ludzi i na środowisko.

Czytaj więcej

Piramida zrównoważonego rozwoju

Metodę tę można wykorzystać w pracy z różnego rodzaju grupami, by nauczyć je podstaw zrównoważonego rozwoju. W oparciu o problemy lokalne i globalne można wypracować cele, pomysły i projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej