Czcionka
de

Metody uzupełniające

Wyprawa górska wiedzie przez różne strefy klimatyczne, gdzie ciągle zmieniają się warunki pogodowe. Podobnych zmian klimatu mogą Państwo doświadczyć także podczas spotkania młodzieży. I wcale nie musi odbywać się ono w górach. Nastrój w grupie ewoluuje podczas całego spotkania. Przedstawione tu metody będą dla Państwa pomocą w towarzyszeniu młodym ludziom podczas projektu i umożliwią im aktywne uczestnictwo w zmieniających się procesach grupowych.


Dalsze informacje i wskazówki można znaleźć w zakładce Wiedza w artykule na temat dynamiki grupy.

Drzewo życzeń i oczekiwań – poznanie siebie nawzajem i swoich oczekiwań

Dzięki tej metodzie, uczestniczki i uczestnicy wymiany młodzieży, mogą podzielić się z prowadzącymi i ze sobą nawzajem swoimi życzeniami i oczekiwaniami związanymi ze spotkaniem.

Czytaj więcej

Poczta międzynarodowa – animacja językowa

Podczas tej interaktywnej metody animacji językowej, uczestniczki i uczestnicy poznają przedmioty codziennego użytku we wszystkich możliwych językach. Dodatkowo metoda wzmacnia zapał i poczucie wspólnoty w grupie.

Czytaj więcej

Budowa wieży – poznanie się, budowanie zespołu

Metoda sprawia osobom uczestniczącym wiele radości, wspierając w nich poczucie przynależności do zespołu. Oddziałuje to pozytywnie na jakość współpracy między nimi. Metoda może służyć także jako punkt wyjścia do wspólnej dyskusji na temat korzystania z ograniczonych zasobów i postępu technologicznego.

Czytaj więcej

Łupina cebuli (Łożysko) – poznanie się

W tej metodzie główną rolę odgrywają kontakt wzrokowy i dialog – poprzez dynamiczne zmienianie się osoby naprzeciwko, metoda ta może także zmotywować uczestniczki i uczestników do dalszej wymiany zdań czy doświadczeń, wychodzącej poza program.

Czytaj więcej

Sztuka na pożegnanie – zakończenie / refleksja i ewaluacja

Koniec projektu jest dobrą okazją do stworzenia wspólnego produktu – oczywiście nie można przy tym zapominać o zasadach zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej