Czcionka
de

Ogólnie o zrównoważonym rozwoju

Świadoma teraźniejszość – świadoma przyszłość

Co ja mogę zrobić na rzecz zrównoważonego rozwoju w moim codziennym życiu? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwały osoby uczestniczące w tym dwuczęściowym projekcie: analizowały swój własny przebieg dnia i swoje otoczenie, krytycznie przyglądały się relacjom medialnym związanym z tematem oraz swojemu zachowaniu konsumpcyjnemu oraz porównywały sytuację w swoich krajach.

Czytaj więcej

Nie tylko jedna kropla w oceanie

W tematycznych i kreatywnych warsztatach oraz podczas wyprawy naukowej chodziło o pozyskanie doświadczeń, uwrażliwienie i wspólne poszukanie alternatywnych możliwości działania. Dla wielu młodych osób wyjazd za granicę i spotkanie z rówieśniczkami i rówieśnikami z innych krajów był czymś nowym, a komunikacja ponad barierami językowymi stała się kolejnym wzbogacającym doświadczeniem.

Czytaj więcej

ScoutNet – Jak doświadczyć i przyczynić się do upowszechniania zrównoważonego rozwoju

Czym są dokładnie Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ? Dlaczego konferencje klimatyczne są takie trudne? Jak sprawić, by nasze organizacje działały zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju? To były trzy z wielu pytań, którymi zajmowało się 30 harcerek i harcerzy z Polski, Niemiec oraz Holandii. Celem projektu ScoutNet było zapoznanie młodych liderów i liderek organizacji młodzieżowych ze zrównoważonym rozwojem, nadanie własnej pracy bardziej zrównoważonego charakteru i dalszy rozwój partnerstwa między trzema krajami.

Czytaj więcej

Aktywizm, działania lokalne

Realizacja małych projektów lub inicjatyw to fajny sposób na edukację dla zrównoważonego rozwoju. Dzięki niej młodzi ludzie mogą zaangażować się w ważne dla nich tematy. Przy okazji uczą się wielu nowych umiejętności i kompetencji, takich jak proaktywność, empatia, sprawczość, rozumienie siebie, a także planowanie działań i zarządzanie projektem oraz komunikacja i praca w zespole.

Czytaj więcej