Czcionka
de


Photo by Christopher Michel / CC BY

Dlaczego powinniśmy uczyć zrównoważonego rozwoju?

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR) dostarcza wiedzy o globalnych zależnościach i o tym, jak nasze codzienne życie na nie wpływa. Pokazuje drogi do świadomego wykorzystywania i sprawiedliwej alokacji zasobów, tak, aby nie zagrażała ona środowisku naturalnemu, a jednocześnie pozwalała na rozwój gospodarczy. EZR skłania nas do refleksji nad możliwościami ochrony środowiska i podpowiada, jak powinniśmy postępować, aby przekazać je przyszłym pokoleniom w stanie nienaruszonym.

EZR wspiera proces indywidualnej refleksji nad decyzjami, które podejmujemy na co dzień, np. zakupem artykułów spożywczych i ubrań, wyborem środku transportu, korzystaniem z wody i prądu lub kształtowaniem relacji z innymi ludźmi. EZR uświadamia nam, że przez zmianę nawyków w życiu codziennym, wpływamy zarówno na nasze otoczenie, jak i na klimat i losy mieszkańców innych krajów. EZR kształtuje zatem naszą świadomość i dostarcza nam kompetencje, umożliwiające aktywne kreowanie przyszłości. Wybór należy do nas.

Orientacja na przyszłość

Instytucje edukacji formalnej, przede wszystkim szkoła, zazwyczaj proponują młodym ludziom zdobycie wiedzy na bazie strategii odnoszących się do przeszłości. Przygotowują one bazę do zwieńczonego sukcesem mierzenia się z przyszłością, zakładając, że przyszłość jest zwyczajną kontynuacją teraźniejszości. Ale właśnie takie ujęcie nie sprzyja zrównoważonym procesom rozwoju. Ukierunkowane naprzód i przewidujące strategie, umożliwiające otwartą konfrontację z przyszłością, odgrywają więc szczególną rolę w EZR.

Kompetencje w zakresie świadomego kształtowania siebie i otoczenia

EZR służy wspieraniu umiejętności praktycznego stosowania wiedzy o zrównoważonym rozwoju i rozpoznawania problemów związanych z rozwojem niezrównoważonym. Oznacza to, że jej odbiorcy wyciągają wnioski z analiz stanu obecnego i prognoz na przyszłość – wnioski w zakresie ekologicznych, ekonomicznych i społecznych procesów rozwojowych w ich wzajemnej zależności. Następnie wspólnie podejmują decyzje, które umożliwią inicjowanie zrównoważonych procesów rozwojowych. Decyzje te powinny odnosić się i być wprowadzane w życie na płaszczyźnie indywidualnej, wspólnej i politycznej. Niezbędne do tego kompetencje w zakresie świadomego kształtowania siebie i otoczenia obejmują np. kompetencje motywacyjne, partycypacyjne i wspierania innych.

Więcej informacji nt. kompetencji wraz z przykładami metod znajdą Państwo w publikacji Spotkanie młodzieży z przyszłością.