Czcionka
de

Twój odcisk dłoni dla zrównoważonego społeczeństwa

Cel

Rozwijanie pomysłów i współudział

Tytuł

Twój odcisk dłoni dla zrównoważonego społeczeństwa

Streszczenie

Dzięki tej metodzie młodzi ludzie mogą zaangażować się na rzecz zrównoważonego rozwoju i podjąć konkretne działania w swoich szkołach, organizacjach i miejscowościach. Jest ona odpowiednia dla osób, które już zajmowały się tematyką zrównoważonego rozwoju. Nadaje się na przykład na końcową fazę spotkania młodzieży jako sposób opracowania konkretnych form zaangażowania i zaplanowanie działań.

Przygotowanie

Wystarczająco duże pomieszczenie, w którym młodzież może pracować przy stołach samodzielnie lub w małych grupach; ewentualnie odpowiednie miejsce na zewnątrz. Plakaty (p. „Dokumenty“) wydrukowane dla każdej osoby/ grupy, flamastry i ew. podkładki do pisania.

Sposób przeprowadzenia

Jej realizacja przebiega w kilku krokach:

  1. Zacznij od krótkiego wprowadzenia nawiązującego do wcześniej omawianych tematów i wyjaśnij ideę odcisku dłoni. Wiele osób zna pojęcie śladu ekologicznego, w którym chodzi o przeanalizowanie własnego stylu życia i uczynienie go bardziej zrównoważonym, np. poprzez kupowanie mniejszej ilości rzeczy, jazdę na rowerze lub częstsze spożywanie posiłków wegetariańskich. W obliczu narastającego kryzysu klimatycznego, wymierania gatunków i globalnej niesprawiedliwości to jednak nie wystarczy. Dlatego odcisk dłoni sięga dalej, bo pomaga zrozumieć nie tylko to, co powinniśmy ograniczyć albo czego nie powinniśmy robić, ale także to, co możemy zrobić lub stworzyć, żeby zmieniać świat zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
  2. Podziel uczestniczki i uczestników na 2-3 osobowe grupy – losowo (wówczas możesz skorzystać np. z tej metody z Pomysłodzielni) albo według tematów, którymi chcą się zajmować.
  3. Każda osoba dostaje plakat w formacie A4 (p. „Dokumenty“) i zapoznaje się z nim. Warto przy tym zaplanować czas na wyjaśnianie ewentualnych pytań czy wątpliwości. Następnie każda osoba ma 20 minut na przygotowanie odpowiedzi na pytania dotyczące odcisku dłoni, które są na plakacie. Poszczególne osoby mają ok. 90 sekund na zaprezentowanie swojego odcisku dłoni grupie, od której dostaje informacje zwrotną.

Alternatywnie: Jeśli grupy zostały podzielone tematycznie, uczestnicy i uczestniczki mogą pracować wspólnie nad przygotowaniem odpowiedzi na pytania. Następnie każda grupa prezentuje swój odcisk na forum.

Warianty

W kolejnym kroku można skonkretyzować odciski dłoni oraz zaplanować działania i projekty i w razie potrzeby wyjaśnić kolejne kroki (p. „Wariant 1“).

  1. Inspiracją mogą być na przykład publikacje „Metoda projektu w edukacji globalnej” Polskiej Akcji Humanitarnej oraz „Co za spotkanie!” PNWM. Można również zapoznać się z metodą Design for Changes lub sięgnąć do niemieckojęzycznych przewodników „Do-It-Guides” dotyczących Transformacji zasobów lub Zmiany sposobu odżywiania.
  2. Inne materiały na temat metody „Odcisk dłoni“ można znaleźć na stronie www.handabdruck.eu (w języku niemieckim) lub www.handprint.in/handprint (w języku angielskim). Metodę można wykorzystać również w pracy indywidualnej lub w pracy z grupą online.

Wiek

od 14 roku życia

Wielkość grupy

5 – 30 osób

Czas trwania

60 – 90 minut

Dokumenty

Źródło: Germanwatch e. V.

 

Opracował: Sebastian Wehrsig