Czcionka
de

Budowa wieży

Poznanie się i budowanie zespołu

Przedstawiona tu metoda sprawia osobom uczestniczącym wiele radości i, wspierając poczucie przynależności do zespołu, pozytywnie oddziałuje na jakość współpracy między nimi. Może ona służyć także jako punkt wyjścia do wspólnej dyskusji na temat korzystania z ograniczonych zasobów i postępu technologicznego.

Faza grupowa

Polecamy przeprowadzenie tej metody podczas fazy orientacji.

Liczba osób uczestniczących

min. 9

Zespół 

min. 1 osoba prowadząca

Czas trwania

45 – 60 minut

Materiały

dla każdej grupy (od trzech do pięciu osób):

  • 20 spaghetti,
  • 60 cm taśmy klejącej,
  • 60 cm sznurka,
  • pianka Marshmallow,
  • nożyczki.

Przebieg

Osoba prowadząca dzieli uczestniczki i uczestników na od 3- do 5-osobowe zespoły.

Faza 1: Polecenie zawiera się w prostym zdaniu:
Wykorzystując dostępne materiały zbudujcie w przeciągu 18 minut wieżę ze spaghetti i umieśćcie na jej szczycie piankę Marshmallow.

Zadanie jest łatwe tylko z pozoru. Na początku uczestniczki i uczestnicy muszą przedyskutować w grupach sposób konstrukcji wieży i zastosowanie dostępnych materiałów. Po omówieniu kwestii teoretycznych przychodzi czas na ich praktyczną realizację, która ze względu na małą ilość czasu, staje się prawdziwym wyzwaniem. Po 18 minutach rozlega się gwizdek kończący zadanie.

Faza 2: Metoda może służyć jako wstęp do dyskusji na temat optymalnego wykorzystania zasobów, ich niedoboru i postępu technicznego.

Pomocne mogą być następujące pytania:

Których zasobów było najmniej: czasu, materiałów budowlanych, wiedzy …?
Jakie zależności istnieją pomiędzy tymi zasobami?
Czy budowa wieży ze spaghetti może być porównana do jakieś sytuacji w moim otoczeniu / w świecie?
Jak ważne są poszczególne zasoby w procesie realizacji współczesnych wyzwań: surowce, technologia, wiedza, czas …?
Jaka była nasza praca zespołowa/ podział zadań?

Dalsze informacje

Nawiązując do tej lubianej i powszechnie stosowanej metody budowania zespołu polecamy Państwu wykład Toma Wujca na TED Talks.