Czcionka
de

Krytyczny spacer po sklepach

Nauczanie zrównoważonego rozwoju metodą stacji

Metoda jest symulacją spaceru po sklepach, podczas którego zostają przedstawione przykładowe warunki produkcji niektórych (ważnych dla młodzieży) produktów konsumpcyjnych. Światowe i lokalne skutki naszej konsumpcji (w obszarze ekonomii, ekologii i społeczeństwa) oraz ich wzajemne oddziaływania i zależności zostają objaśnione i omówione z osobami uczestniczącymi: od ciężkich warunków pracy w globalnym przemyśle włókienniczym, poprzez zanieczyszczenie środowiska wskutek wydobycia surowców w związku z produkcją elektroniki, po szkody klimatyczne powodowane przez konsumpcję mięsa.

Zagadnienia są prezentowane za pomocą metod interaktywnych, podziału na role i dyskusji. Obok poglądowych informacji na temat omawianego problemu, przedstawiane i dyskutowane są również przykłady pozytywne i dostępne alternatywy.

Omówione zostają zarówno praktyczne alternatywy konsumpcji produktów ze sprawiedliwego handlu, jak i fundamentalnie inne wzorce konsumpcyjne. Uwidocznione zostają zwłaszcza konkretne lokalne możliwości działania i alternatywy: od stołówki szkolnej do sklepów z używaną odzieżą.

Cele

  • poznanie związków między (codzienną) konsumpcją a globalnymi problemami,
  • przedstawienie i przedyskutowanie alternatyw i możliwości działania.

Faza grupowa

Polecamy przeprowadzenie tej metody podczas fazy kreatywności i fazy znużenia.

Liczba osób uczestniczących

min. 10, maks. 25

Zespół

min. 2 osoby prowadzące; metoda może zostać także przeprowadzona przez osobę z zewnątrz.

Czas trwania

4 – 8 godzin (możliwość podziału na części)

Materiały

Mogą być przygotowywane/ zmieniane w zależności od indywidualnych potrzeb np.:

  • duże obrazki, pudełka po hamburgerach, kombinezon ochronny, aparat fotograficzny,
  • teksty wyjaśniające temat, pomocne przy dopracowywaniu tematu.

Kiedy grupa samodzielnie przygotowuje spacer (p. „Wskazówki”):

  • informacje do samodzielnego przygotowania pojedynczych stacji, wskazówki do źródeł, materiały z NGOsów itp.,
  • materiały do stworzenia poszczególnych obiektów poglądowych dla każdej ze stacji.

Wskazówki

Byłoby idealnie, gdyby grupa sama przygotowała i przeprowadziła spacer. W tym przypadku młodzieży potrzebna byłaby przede wszystkim pomoc w fazie przygotowania (1-2 osoby).
Metoda najlepiej działa w centrum miasta, przed znanymi sklepami.
Należy unikać hałaśliwych miejsc i znaleźć dobrą trasę.
Przy wszystkich tematach ważne jest, żeby wskazać alternatywne kierunki działania.

Do pobrania

Opis metody oraz informacje dotyczące przebiegu są dostępne tutaj. Tutaj mogą Państwo ściągnąć dokument z informacjami o metodzie.