Czcionka
de

Drzewo życzeń

Poznanie siebie nawzajem i swoich oczekiwań

Metoda umożliwia uczestniczkom i uczestnikom podzielenie się z organizatorami projektu oraz ze sobą nawzajem swoimi życzeniami i oczekiwaniami co do spotkania.

Faza grupowa

Polecamy przeprowadzenie tej metody podczas fazy orientacji.

Liczba osób uczestniczących

dowolna

Zespół 

dowolna liczba osób prowadzących

Czas trwania

ok. 30 min.

Materiały

  • konary / gałęzie bez liści, ew. bibuła i wazon,
  • papier, nożyczki, pisak, sznurek (po jednej sztuce na osobę).

Przebieg

Przygotowanie: Zespół prowadzący mocuje w sali konar lub gałęzie drzew. Możliwe jest również umieszczenie gałęzi w wazonie, znajdującym się na środku pomieszczenia. Konar i gałęzie nie mają jeszcze żadnych liści – zamocują je uczestnicy.

Faza 1: Na początek uczestniczki i uczestnicy otrzymują kartkę papieru, nożyczki, pisak oraz krótki kawałek sznurka. Z tych materiałów wykonują liść, na którym zapisują swoje oczekiwania co do spotkania. Na końcu liścia umieszczają sznurek umożliwiający zawieszenie na drzewie. Na jesieni młodzi ludzie mogą sami poszukać i wykorzystać duże kolorowe liście – np. kasztanowca, klonu czy lipy.

Faza 2: Osoby uczestniczące prezentują swoje oczekiwania i życzenia na forum grupy, a następnie przyczepiają swoje liście do konaru/ gałęzi.

Alternatywa

W przypadku, gdy rozmowa o oczekiwaniach i życzeniach nie jest możliwa na forum całej grupy (ze względów językowych lub innych) może ona odbyć się w tandemach. Czas na pracę w tandemach to trzy minuty, po ich upływie tworzą się nowe pary, które następnie wymieniają się informacjami.

Informacja dodatkowa

Oczywiście również członkinie i członkowie zespołu prowadzącego mogą przygotować swoje liście z oczekiwaniami i życzeniami – decyzję pozostawiamy Państwu!