Czcionka
de

Łupina cebuli (Łożysko)

Zdjęcie: Agnieszka Budek

Poznanie się

W tej metodzie główną rolę odgrywają kontakt wzrokowy i dialog – poprzez dynamiczne zmienianie się osoby naprzeciwko metoda ta może także zmotywować uczestniczki i uczestników do dalszej wymiany zdań i doświadczeń, wychodzącej poza program.

Faza grupowa

Polecamy przeprowadzenie tej metody podczas fazy orientacji oraz fazy kreatywności.

Liczba osób uczestniczących

dowolna

Zespół 

dowolna liczba osób prowadzących

Czas trwania

15 – 30 min

Przebieg

Uczestniczki i uczestnicy stają w kole. Co druga osoba robi krok do środka i odwraca się – powstaje koło wewnętrzne, a tworzące je osoby patrzą na zewnątrz. Osoby w kole zewnętrznym patrzą natomiast do środka. W ten sposób wszyscy mają swoją parę.

W każdej rundzie osoby prowadzące zadają pytania, które stają się punktem wyjścia do dialogu między partnerami. Po każdym pytaniu koło zewnętrzne przesuwa się na sygnał (np. dzwonek, muzyka itp.) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Na ponowny sygnał uczestniczki i uczestnicy zatrzymują się i rozmawiają z nowym partnerem, odpowiadając na pytanie postawione przez osoby prowadzące.

Propozycje pytań z zakresu zrównoważonego rozwoju (polecamy dostosowanie pytań do tematyki projektu):

Gdzie spędziłem ostatnie wakacje – jakie zasoby zużyłem w tym celu?
Jak docieram do pracy, szkoły itp.? Jak przemieszczam się na co dzień?
Jak rozumiem pojęcie „zrównoważony rozwój”?
Co wiem o sposobach pozyskiwania energii w kraju partnera?
Jaką wagę przywiązuję do produktów ekologicznych, pochodzących ze Sprawiedliwego Handlu, do odżywiania się, zdrowia?
Jak będzie wyglądał świat za 20 lat? Z jakimi wyzwaniami ludzkość będzie musiała sobie radzić za 20 lat? W jaki sposób?

Przygotowując pytania osoby prowadzące powinny uwzględnić umiejętności językowe uczestniczek i uczestników. Jeśli nie są one wystarczające młodzi ludzie mogą porozumiewać się za pomocą znaków lub wykonywać zadania o charakterze niewerbalnym, np.:

Stwórzcie (żywą) rzeźbę ukazującą najczystszą formę pozyskiwania energii.
Wyraźcie za pomocą mimiki twarzy, jaka będzie kondycja świata za 20 lat.

 

Źródło: „W tej zabawie jest metoda! Podręcznik dla praktyków polsko-niemieckiej wymiany młodzieży”, PNWM.