Czcionka
de

Ukryte elementy: Jaki mógłby być świat

Cel

Poszukiwanie pomysłów i (współ)projektowanie

Tytuł

Ukryte elementy: jaki mógłby być świat

Streszczenie

„Ukryte elementy” to kreatywny i atrakcyjny sposób na pokazanie, jak może wyglądać świat i społeczeństwo funkcjonujące zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Przygotowanie

Zamówienie lub wydrukowanie obrazków z ukrytymi elementami w formacie A3 w ilości odpowiadającej liczbie grup oraz jednego plakatu w formacie A1 do powieszenia na ścianie. Można też rozdać wszystkim uczestniczkom i uczestnikom obrazki wydrukowane w formacie A4 lub udostępnić je w wersji cyfrowej. np. na tablicy do pracy online  (Miro, Padlet, itp.).

Sposób przeprowadzenia

Metodę można wykorzystywać na różne sposoby. Jednym z przykładów jest „Przystanek 2030” (więcej obrazów z ukrytymi elementami w sekcji „Warianty”). Metoda „Ukryte elementy” umożliwia młodym ludziom zapoznanie się z celami ONZ oraz wypracowanie własnej koncepcji zrównoważonego świata.

 1. Stwórz 3-4-osobowe grupy. Każda grupa otrzymuje plakat przedstawiający wizję zrównoważonego świata.
 2. Młodzi ludzie oglądają plakaty i każdy z nich samodzielnie odpowiada na pytania.
  • Co podoba ci się w zaprezentowanym świecie? Co ci się nie podoba?
  • Pomyśl o zrównoważonym świecie: jak żyją w nim ludzie? Co jest w nim dostępne (czego już nie ma)?
  • Czy coś trzeba w nim zmienić albo z niego usunąć? Jeśli tak, to co?
  • Czy czegoś ci brakuje? Jeśli tak, to czego?
 3. Zadanie dla małych grup: znajdźcie tytuł dla swojego obrazu i wpiszcie go u góry plakatu.
  Jeśli brakuje czegoś, co należy do zrównoważonego świata, narysujcie to na karteczce (sytuację, żywe stworzenia, budynki, rzeczy…). Następnie wybierzcie wspólnie 5-6 karteczek i przyklejcie je na plakacie.
 4. Krótka prezentacja: grupy pokazują, jaki tytuł wybrały i co dodały do swojego obrazu. Ewentualnie mówią, jakie były główne punkty dyskusji i czy pojawiły się podczas niej jakieś ciekawe spostrzeżenia.
 5. Cele zrównoważonego rozwoju: osoba prowadząca spotkanie przedstawia krótko Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ i wskazuje na ich związek z obrazem. Ewentualnie może posłużyć się krótkim filmem edukacyjnym.

Ewaluacja

Młodzi ludzie przeglądają swoje plakaty i karteczki, które do nich dodali, pod kątem celów zrównoważonego rozwoju. Czy wśród karteczek są takie, które mają negatywny wpływ na ludzi, przyszłe pokolenia, inne istoty żywe lub przyrodę?
Następnie te karteczki, które uwzględniają dobro wszystkich, są przenoszone na duży plakat.

Warianty

Można wykorzystać również inne obrazy z ukrytymi obiektami, na przykład:

Uwagi

Zrównoważony rozwój często kojarzy się z wyrzeczeniami, grożeniem palcem i ponurymi wizjami świata przyszłości. Metoda „Ukryte elementy” wprowadza w tematykę zrównoważonego rozwoju w przystępnej, atrakcyjnej formie. Niektórzy mogą znać obrazki z ukrytymi obiektami z książek dla dzieci: są to duże obrazy, które pokazują wiele różnych elementów, postaci i działań na jednym zdjęciu. Jednak ich historia sięga wcześniejszych czasów. Jednym z pierwszych i najsłynniejszych obrazów z ukrytymi obiektami jest „Ogród rozkoszy ziemskich” Hieronima Boscha – czy można na nim znaleźć odniesienia do zrównoważonego życia?

Więcej informacji w języku niemieckim na temat metod pracy z wykorzystaniem obrazów z ukrytymi obiektami można znaleźć tutaj.

Wiek

od 10 lat

Wielkość grupy

10 – 30 osób

Czas trwania

90 minut

 

Opracował: Sebastian Wehrsig