Czcionka
de

Rzeczywistość globalna

Gra planowa na temat podziału surowców na świecie

Poznanie zależności rządzących światem oraz różnych standardów życia jest ważną częścią pracy nad zagadnieniem zrównoważonego rozwoju. Podczas gry osoby uczestniczące, symulując handel światowy, mogą odczuć na własnej skórze zależności pomiędzy krajami bogatymi i biednymi, uświadomić sobie istnienie globalnych powiązań oraz poznać ich przyczyny i konsekwencje. W centrum rozważań znajduje się tu kwestia podziału surowców, technologii i innowacji i jej wpływ na współżycie ludzi na świecie. Czy kraje bogate żyją kosztem krajów biednych? Młodzi ludzie starają się zrozumieć aspekty społeczne, na przykład z zakresu etyki, ale również gospodarcze (np. handel, nastawienie na zysk) i środowiskowe (np. deficyt surowców vs. marnotrawienie surowców). Emocjonalne reakcje uczestniczek i uczestników nie są rzadkością i świadczą o tym, że wnioski, które wyciągnęli z gry, ich poruszyły. Gra wspiera także proces tworzenia grupy.

Ciekawostka: Ten rodzaj gry planowej w obszarze anglojęzycznym znany jest pod nazwą „The Trading Game”.

Cele

 • dostrzeżenie i uświadomienie sobie zależności i kompleksowych procesów globalnych,
 • przejęcie perspektywy różnych podmiotów na „arenie“ handlu światowego,
 • odkrywanie moralnych ujęć pojęcia sprawiedliwości, równości szans itp.

Cele towarzyszące

 • aktywne odkrywanie i refleksja nad powiązanymi tematami (np. gospodarka, handel, zachowania konsumenckie),
 • uczestnictwo w procesie tworzenia grupy i aktywna integracja,
 • zdobycie informacji krajoznawczych.

Faza grupowa

Polecamy przeprowadzenie tej metody podczas fazy orientacji.

Liczba osób uczestniczących

min. 16, maks. 36 (podzielonych na cztery do sześciu grup po cztery do sześciu osób)

Zespół

min. 2 osoby prowadzące, idealnie 3; metoda może zostać także przeprowadzona przez osobę z zewnątrz.

Czas trwania

2 – 3 godziny

Materiały

 • dużo karteczek samoprzylepnych,
 • kartki*,
 • małe koperty*,
 • duże koperty*,
 • nożyczki*,
 • cyrkiel*,
 • ekierka*,
 • linijki*,
 • 12 ołówków,
 • 20 grubszych kartek A4,
 • stare plakaty/ arkusze flipchartów (przynajmniej tyle, ile grup + 3),
 • kredki świecowe / mazaki, markery,
 • wzory wszystkich produktów (patrz niżej),
 • arkusz bilansu (patrz niżej),
 • kalkulator,
 • notatnik.
 • ew. jedna pieczątka.

*przynajmniej tyle, ile grup

Reguły gry

Nikt nie zmienia grupy,
Każdy kraj produkuje dobra (okręgi, trójkąty, kwadraty i prostokąty),
Wszystkie produkty mają cenę rynkową,
„Bank Światowy“ kupuje produkty,
Tylko osoby prowadzące grę („Bank Światowy“) mogą drukować pieniądze,
Ilość surowców jest ograniczona,
Pojawiają się nieprzewidziane zdarzenia, których rodzaj, czas trwania i częstotliwość określają osoby prowadzące,
Zadaniem każdej grupy jest doprowadzenie do wzrostu dobrobytu gospodarczego w swoim kraju.

Pssst… proszę nie zdradzać młodzieży, że możliwa jest komunikacja między grupami oraz sprzedaż i wypożyczanie surowców, technologii i produktów. Ciekawe, czy sami na to wpadną…

Do pobrania

Opis metody oraz informacje dotyczące przebiegu są dostępne tutaj. Szczegółowe informacje dla osób prowadzących można znaleźć tutaj!