Czcionka
de

Kampanie, akcje i projekty

Aktywne uczestnictwo i wprowadzanie zmian

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju wspiera kompetencje w zakresie kształtowania siebie i otoczenia i uczy młodych ludzi aktywnego, samodzielnego angażowania się na rzecz zmian w społeczeństwie. Działają oni zarówno w obrębie swojego otoczenia, jak i na rzecz całego świata, który świadomie kształtują w duchu zrównoważonego rozwoju.

Celem tej metody jest wzmocnienie stopnia partycypacji młodych ludzi. Podczas przeprowadzania własnej kampanii, akcji lub projektu poznają i doświadczają oni na własnej skórze, że istnieją możliwości aktywnego uczestnictwa i kształtowania procesów społecznych. Pracują z wykorzystaniem muzyki, tańca, malarstwa itp. Prezentując swoje przedsięwzięcia nawiązują kontakty ze światem polityki i gospodarki – organizują publiczne akcje informacyjne i protestacyjne. Ponadto mogą przeprowadzać ankiety, wywiady, dokumentacje dotyczące aspektów zrównoważonego rozwoju. Nieważne, na co się zdecydują – ważna jest motywacja do kreatywnego działania na rzecz naszego świata.

Cele

  • rozwijanie pomysłów na projekty i akcje,
  • zachęta do aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w działaniach społecznych.

Faza grupowa

Polecamy przeprowadzenie tej metody podczas fazy kreatywności.

Liczba osób uczestniczących

min. 5, maks. 20 (w przypadku większych grup: możliwość podziału na mniejsze grupy)

Zespół

min. 2 osoby prowadzące, najlepiej osoby doświadczone w pracy projektowej/ przeprowadzaniu akcji, np. z lokalnych organizacji pozarządowych; trener z zewnątrz.

Czas trwania

ok. 6 godzin (możliwość podziału na części)

Materiały

  • materiały do pracy i moderacji: do burzy mózgów, planowania itp.: duże kartki papieru (np. stare plakaty), markery, ołówki, farby itd.,
  • informacje o planowanym projekcie/akcji,
  • podręczniki na temat planowania projektów, pomysłów na akcje itp.,
  • dowolne materiały i rekwizyty do realizacji pomysłów.

Do pobrania

Opis metody oraz informacje dotyczące przebiegu są dostępne tutaj. Tutaj mogą Państwo ściągnąć dokument z informacjami o metodzie.