Czcionka
de

Szczyt klimatyczny


Photo by Oxfam International / CC BY

Organizacja spotkań młodzieży zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Międzynarodowe spotkania młodzieży są doskonałą okazją do wspólnego zajęcia się aspektami zrównoważonego rozwoju. Metoda Szczytu klimatycznego umożliwia młodzieży aktywną analizę spotkania, w którym biorą udział, pod kątem (nie)zrównoważonego rozwoju oraz wypracowanie propozycji zmian, które pozwolą zorganizować następne spotkanie w sposób bardziej przyjazny dla klimatu, a więc bardziej zrównoważony. Uczestnicy kształtują w sobie zrozumienie dla realistycznych i sensownych zmian i dzięki temu, że sami je proponują, jeszcze bardziej dostrzegają ich konieczność. Wszystkie pomysły akceptowane są na drodze konsensusu, a więc wszyscy ponoszą odpowiedzialność za ich realizację, która ma służyć dobru ogółu. Podczas procesu podejmowania decyzji uczestnicy czerpią z wiedzy każdego członka grupy i wypracowują kreatywne i innowacyjne rozwiązania, na które prawdopodobnie nie wpadłby zespół prowadzący.
Metoda Szczytu klimatycznego pozwala młodym ludziom poczuć atmosferę międzynarodowych negocjacji, takich jak konferencje klimatyczne ONZ. Szukając podobieństw, niwelując różnice, dążąc do konsensusu, inicjując zmiany i uzgadniając sposoby ich realizacji, podczas pracy w małych grupach i negocjacji uczestnicy doświadczają trudności i wyzwań.
Proponujemy połączenie metody Szczytu Klimatycznego z metodą Śladu ekologicznego, która ma na celu uwrażliwienie młodzieży na kwestie zrównoważonego rozwoju i jest źródłem podstawowej wiedzy o nim.

Cele
uczestnictwo i poczucie odpowiedzialności,
doświadczenie i zrozumienie grupowych procesów decyzyjnych (dążenie do konsensusu),
motywacja do zmian w życiu codziennym i podczas następnego spotkania,
uwrażliwienie na ochronę środowiska.

Faza grupowa
Polecamy przeprowadzenie tej metody podczas fazy kreatywności.

Ilość uczestników
min. 20

Zespół
min. 2

Czas trwania
min. 2 godziny (w zależności od czasu trwania negocjacji)

Materiały
stare plakaty, flipcharty,
kuferek moderacyjny (papier, pisaki, markery, nożyczki, farby, karteczki samoprzylepne itp.),
obrazki do tematów: transport, wyżywienie, energia, woda i odpady.

Do pobrania
Opis metody oraz informacje dotyczące przebiegu są dostępne tutaj.