Czcionka
de

ForesTRY


Photo by James Wheeler / CC BY

Symulacja zarządzania zasobami naturalnymi

Podczas gry uczestnicy, wcielając się w rolę zarządców lasu gospodarczego, poznają podstawy zrównoważonego rozwoju. Bazująca na prowokacji gra pozwala im lepiej zrozumieć specyfikę powiązań między aspektami środowiskowymi, gospodarczymi i społecznymi. Podczas symulacji pracują w małych zespołach i współpracują z innymi, doświadczając przy tym konfliktu pomiędzy interesem własnym a interesem społeczeństwa. Uczestnicy doświadczają trudności związanych z budowaniem zaufania, procesem podejmowania decyzji i wspólnego formułowania reguł. Gra pokazuje im także, że uniknięcie całkowitego wyrębu lasu jest nie lada wyzwaniem. Podobne doświadczenia gromadzą oni także podczas gry symulacyjnej Fishbanks.

Cel
zrozumienie koncepcji zrównoważonego rozwoju i związanych z nią dylematów społecznych.

Cele towarzyszące
doświadczenie pracy zespołowej (komunikacja i wspólne podejmowanie decyzji),
zrozumienie różnicy między krótkoterminowym interesem własnym a długoterminowym interesem społeczeństwa, zrozumienie specyfiki powiązań między aspektami społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi zrównoważonego rozwoju.

Faza grupowa
Polecamy przeprowadzenie tej metody podczas fazy orientacji.

Liczba uczestników
min. 16 / max. 40 (zespoły cztero-, pięcioosobowe)

Zespół
min. 2 (idealnie: 3); metoda może zostać także przeprowadzona przez osobę z zewnątrz

Czas trwania
3-4 godziny

Materiały
poster (stary plakat) z najważniejszymi regułami gry,
poster (stary plakat) z rodzajami nieprzewidzianych zdarzeń (pożar lasu, huragan, plaga pasożytów itp.),
kostka do gry lub losy, potrzebne do określania kolejności realizacji zleceń i nieprzewidzianych zdarzeń,
koperta/pudełko, dziesięć kartek i długopis dla każdego zespołu (w celu składania zleceń),
max. ok. 300 drzew (np. wycięte z papieru, kawałki drewna itp.).

Reguły gry
Każdy z zespołów to jedna firma leśna.
Wszystkie firmy zarządzają wspólnie jednym lasem, w którym maksymalnie może rosnąć 50 drzew.
Na początku gry w lesie jest 45 drzew.
Podczas każdej rundy firmy informują prowadzących na piśmie, ile drzew chcą ściąć.
O kolejności realizacji zamówień decyduje losowanie.
Po każdej rundzie, czyli co dziesięć lat, wylosowane zostaje jedno nieprzewidziane zdarzenie (na przykład plaga korników).
Nieprzewidziane szkody w zasobie leśnym:
1) szkody wywołane podgryzaniem odrastających drzew: -1 drzewo
2) plaga pasożytów: -2 drzewa
3) połamane drzewa po huraganie: -3 drzewa
4) nielegalny wyrąb: -4 drzewa
5) pożar lasu wywołany poprzez niedopałek/ szkło /ognisko: -5 drzew
6) brak zmian: -0 drzew
Prowadzący realizują zlecenia oraz są odpowiedzialni za określanie nieprzewidzianych zdarzeń.
Gra trwa maksymalnie 100 lat, przy czym jedna runda obejmuje dziesięć lat (trwa jednak tylko kilka minut).
Las regeneruje się raz na dziesięć lat (czyli jeden raz w ciągu rundy) poprzez wzrost linearny – to znaczy na miejsce jednego drzewa rosnącego w lasku odrasta dokładnie jedno nowe drzewo (w taki sposób może powstać maksymalnie 25 nowych drzew).
Jeśli zapas drzewa się wyczerpuje prowadzący rozdzielają pozostałe zasoby, zgodnie z kolejnością składania zleceń. Może się więc okazać, że niektóre firmy nie dostaną nic. Rozgrywka kończy się w momencie, gdy las zostanie już całkowicie wykarczowany.

Do pobrania
Opis metody oraz informacje dotyczące przebiegu są dostępne tutaj.